Aktualności XII Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie – Cyberpandemia

XII Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo w Internecie – Cyberpandemia

-

Terminem „cyberpandemia” określamy podobieństwa między cyberatakami a pandemią COVID – 19, destrukcyjne dla ludzi i gospodarki skutki ich globalnego, błyskawicznego rozpowszechniania.

Masowe i nagłe przechodzenie z zawirusowanej przestrzeni realnej do cyberprzestrzeni upowszechniło świadomość szans związanych z transformacja cyfrową – zwłaszcza w ochronie zdrowia. Ujawniło też niedostateczne przygotowanie do bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, zaktywizowało cyberprzestępców i uczyniło zadaniem priorytetowym dla władz publicznych, przedsiębiorców i obywateli zwiększanie cyberbezpieczeństwa.

Przedmiotem debaty z udziałem wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków są kolejno problemy cyberbezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym [sesja 1] i militarnym [sesja 2], w sektorze prywatnym [sesja 3] i publicznym [sesja 4] oraz odrębnie cyberbezpieczeństwo w medycynie [sesja 5] a także zwalczanie cyberprzestępczości [sesja 6], edukacja dla cyberbezpieczeństwa w czasie pandemii [sesja 7] i Innowacyjność w czasach pandemii [sesja 8].

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 października 2020 r. w formule online.

Udział w  konferencji jest nieodpłatny. Wymagana jest rejestracja poprzez formularz rejestracyjny.

Formularz rejestracyjny Cyberpandemia – LINK

Na konferencję zapraszają organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Plan konferencji dostępny jest na stronie https://ncpi.org.pl/

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast