Strona głównaAktualnościAnna Cetnarowicz-Jutkiewicz wiceprzewodniczącą Rady Fundacji Aktywizacja

Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz wiceprzewodniczącą Rady Fundacji Aktywizacja

-

Polskie Towarzystwo Informatyczne – jako jeden z fundatorów – rekomendowało do Rady Fundacji Aktywizacja (dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) kol. Annę Cetnarowicz-Jutkiewicz, skarbnika Oddziału Mazowieckiego PTI. Na posiedzeniu w dniu 28 października naszej kandydatce powierzono funkcję wiceprzewodniczącej Rady w kadencji 2022-2026.

Celem działań Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Cel ten Fundacja realizuje poprzez:
• działania aktywizacji zawodowej wspierające osoby z niepełnosprawnościami w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia, w tym z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych ,
• działania skierowane do pracodawców, mające na celu zachęcenie ich do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami,
• działalność badawczą w obszarze rynku pracy osób z niepełnosprawnościami,
• działania rzecznicze w obszarze polityk rynku pracy i polityki zatrudnienia,
• innowacje w obszarze rynku pracy i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

W obecnej chwili Fundacja realizuje pięć projektów aktywizacji zawodowej obejmując wsparciem 2 800 osób. Działania te realizowane są w siedmiu Oddziałach oraz sześciu Filiach, dzięki czemu z pomocy mogą skorzystać osoby niepełnosprawne na terenie całego kraju.

Od 2018 roku Fundacja realizuje działalność badawczą jako pierwsza organizacja pozarządowa, która na tak dużą skalę podjęła w badaniach społecznych temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Realizowane badania pozwalają nie tylko lepiej poznać losy klientów oraz ich satysfakcję z pracy, ale także lepiej zaplanować projekty.

Więcej informacji na temat Fundacji można znaleźć na stronie: www.aktywizacja.org.pl.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów