Strona głównaAktualnościWręczenie nagród w Konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Wręczenie nagród w Konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki

-

20 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XXXVI Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki.

Pierwszą nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymał:

  • mgr inż. Piotr Bielak za pracę pt. Incremental learning techniques for embedding of temporal graphs wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Inteligencji Obliczeniowej; promotor: dr inż. Tomasz Kajdanowicz).

Komisja Konkursowa przyznała dwie drugie nagrody w wysokości po 4.000 zł, które otrzymali:

  • mgr inż. Maksymilian Mika za pracę pt. The Frobenius and factor universality problems of the free monoid on a finite set of words wykonaną w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr Marek Szykuła),
  • mgr inż. Michał Jóźwiak za pracę pt. Deep neural Hawkes process model for dynamic network generation and prediction wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Inteligencji Obliczeniowej; promotor: dr inż. Tomasz Kajdanowicz).

Trzecią nagrodę w wysokości 3.500 zł otrzymał:

  • mgr inż. Marek Kamiński za pracę pt. Opracowanie modelu i systemu do symulacji ruchu pojazdu uprzywilejowanego wykonaną w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Wydział Informatyki, Katedra Inżynierii Oprogramowania; promotor: dr inż. Krzysztof Małecki).

Cztery równorzędne wyróżnienia po 2.500 zł otrzymali:

  • mgr inż. Piotr Kicki za pracę pt. Algorytmizacja ruchu inteligentnych pojazdów przegubowych w obecności ograniczeń konfiguracyjnych i wejść sterujących wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki, Instytut Automatyki i Robotyki; promotor: dr hab. inż. Maciej Michałek),
  • mgr inż. Maciej Kocot i mgr inż. Anna Kolonko za pracę pt. Multigoal Committee Selection wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki; promotor: dr hab. inż. Piotr Faliszewski),
  • mgr inż. Maciej Rapacz za pracę pt. Reconstruction of Complex Flow Networks Based on Analysis of Biological Structures wykonaną w Akademii Górniczo-Hutniczej (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel),
  • mgr Radosław Serafin za pracę pt. Efficient algorithms for some problems related to longest increasing subsequence wykonaną w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr Paweł Gawrychowski).

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów