Strona głównaAktualnościPowołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo

Powołanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo

-

Polskie Towarzystwo Informatyczne – wspólnie z partnerem, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji – rozpoczęło rozpoczęło realizację projektu, w ramach którego utworzona została Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Projekt realizowany jest  w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Generalnym celem projektu jest kompleksowa identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo w Polsce. Główny rezultat, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu to zidentyfikowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa przy czynnym i bezpośrednim współudziale przedsiębiorców.

W dniu 12 lutego b.r. z upoważnienia Minister Rozwoju powołano 33 osoby na Członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Powołane osoby to doświadczeni eksperci i autorytety branży teleinformatycznej i cyberbezpieczeństwa reprezentujący m.in. przedsiębiorstwa z tego sektora, stowarzyszenia i izby branżowe, środowiska nauki i edukacji, instytucje państwowe oraz środowiska społeczne reprezentujące pracodawców i pracowników.

W ramach Rady funkcjonować będą przedstawiciele przedsiębiorstw z rynku teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa oraz przedstawiciele środowisk edukacyjnych zarówno formalnego systemu edukacyjnego jak również podmiotów realizujących usługi szkoleniowe w tej branży. 

Powołana Rada stanowi istotny element rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technik teleinformatycznych, stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową, z decydującym znaczeniem kompetencji dla uzyskiwania tych wartości.

Projekt, na przestrzeni swojej 3-letniej działalności, przygotuje i przeprowadzi pakiet inicjatyw badawczych, analitycznych, rekomendacyjnych i informacyjnych mających na celu taki wpływ na procesy edukacyjne aby doprowadzić do harmonizacji bieżących i przyszłych potrzeb kompetencyjnych i podaży systemowych oraz pozasystemowych usług i procesów edukacyjnych.

Aktualne informacje o działalności Rady będą publikowane na witrynie https://www.radasektorowa.pl/

Skład Rady:

 • Mariusz Rasz, Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie
 • Magdalena Polak, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
 • Krzysztof Krassowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Grażyna Szpor, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Maciej Kiedrowicz, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Maciej Tadeusz Rogalski, Uczelnia Łazarskiego
 • Arwid Mednis, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Czacharowska-Rybkowska, Cisco Systems Poland
 • Marcin Przemysław Kolasiński, Intel Technology Poland
 • Sławomir Marek Smugowski, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
 • Wojciech Maciejczak, Orange Polska S.A.
 • Mariusz Sepczuk, P4 Sp. z o.o.
 • Janusz Górski, T-Mobile Polska S.A.
 • Mirosław Śmiałek, Polkomtel Sp. z o.o.
 • Sławomir Pietrzyk, IS-Wireless
 • Tomasz Chomicki, SAMSUNG Electronics Polska Sp. z.o.o.
 • Jarosław Mariusz Pazgrat, MCX Pro
 • Jacek Falkiewicz, Ericsson Sp. z o.o.
 • Adam Dzwonkowski, Microsoft Polska Sp. z o.o.
 • Piotr Paweł Jakubowski, IBM Polska Sp. z o.o.
 • Xawery Michał Konarski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Spółka jawna
 • Robert Piotr Lachowiecki, Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.
 • Aleksander Wasiak-Radoszewski, Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)
 • Łukasz Mickiewicz, Krajowy Sekretariat Łączności NSZZ Solidarność
 • Beata Anna Ostrowska, Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Łodzi, BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej
 • Paweł Kostkiewicz, NASK PIB, Państwowy Instytut Badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji
 • Bogusław Olgierd Dębski, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Radosław Hubert Michałek, Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Janusz Żmudziński, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Adam Waldemar Siewicz, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej oraz Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji
 • Grzegorz Andrzej Janczyk, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
 • Wiesław Jacek Paluszyński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • Piotr Krawiec, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów