Sekcja zrzesza pasjonatów, teoretyków i praktyków zainteresowanych współpracą i wymianą wiedzy, które przyczynić się mogą do rozwoju systemów sztucznej inteligencji godnych zaufania i wykorzystywanych w sposób etyczny i bezpieczny.

Aktualności
O Sekcji
Zarząd Sekcji
Członkostwo

Nasze działania

Sekcja PTI to nie tylko działania kolektywne, ale także indywidualne inicjatywy Zarządu oraz Członków. Podejmujemy działania na bardzo wielu polach, w tym naukowym, dydaktycznym, ale i biznesowym. Staramy się łączyć te niekiedy odległe od siebie światy, aby tworzyć przyjazny ekosystem dla współpracy i wymiany informacji. Wierzymy, że indywidualny wkład naszych Członków jest niezbędny dla budowania realnej wartości dla twórców, użytkowników oraz badaczy sztucznej inteligencji.

Nasi Członkowie:

 1. Biorą udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz branżowych, zarówno jako prelegenci, jak i paneliści;
 2. Uczestniczą w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji, które odpowiadają za tworzenie ram przyjaznych dla rozwoju sztucznej inteligencji godnej zaufania;
 3. Tworzą raporty, analizy i inne opracowania naukowe i biznesowe, które przyczyniają się do wzrostu świadomości w zakresie systemów sztucznej inteligencji;
 4. Szkolą i uczą osoby zainteresowane rozwojem w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz dziedzin pokrewnych;
 5. Prowadzą seminaria i warsztaty, a także uczestniczą w grantach naukowych.

 

Jeśli chcesz być na bieżąco z działaniami Sekcji, śledź nasz profil na LinkedIn

Konkurs Europejskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (EurAI)

Europejskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji ogłosiło konkurs (ang. Call for Project proposal). Celem tej akcji jest zachęcenie do badań oraz dokumentowania znaczących kamieni milowych, wpływowych...

FedCSIS: AI don’t bite

Sztuczna inteligencja zyskuje na popularności zarówno w nauce, jak i przemyśle. Jednakże, podczas gdy wiele firm i grup badawczych jest chętnych do jej wykorzystania,...

Jak wykorzystać potencjał AI w biznesie?

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu pt. „Jak wykorzystać potencjał AI w biznesie?”. Spotkanie organizowane jest w ramach...

O Sekcji

Sekcja Aktualne Wyzwania Sztucznej Inteligencji przy PTI została powołana w celu realizacji zadań statutowych, które mają służyć realizacji określonym celom związanym z szeroko rozumianą sztuczną inteligencją i dziedzinami pokrewnymi. Sekcja zrzesza pasjonatów, teoretyków i praktyków zainteresowanych współpracą i wymianą wiedzy, które przyczynić się mogą do rozwoju systemów sztucznej inteligencji godnych zaufania i wykorzystywanych w sposób etyczny i bezpieczny.

 

Do celów sekcji należy m.in.:

 1. Rozwijanie modelowych wzorców funkcjonowania systemów sztucznej inteligencji uwzględniających normy etyczne;
 2. Wymiana doświadczeń i wiedzy o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego i dziedzin pokrewnych;
 3. Wspieranie kształcenia studentów w obszarze sztucznej inteligencji z uwzględnieniem koncepcji AI godnej zaufania;
 4. Tworzenie warunków do rozwijania systemów AI w sposób odpowiedzialny, efektywny, bezpiecznych i zgodny z przepisami;
 5. Dbanie o współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim oraz otoczeniem biznesowym i organami administracji publicznej.

 

Wszystkie cele zostały określone w Statucie Sekcji, który znajduje się pod tym linkiem.

 

Powyższe cele Sekcja realizuje poprzez szereg działań, w tym:

 1. Promowanie nowoczesnych technologii i technik z zakresu uczenia maszynowego;
 2. Organizowanie wydarzeń tematycznych, w tym konferencji, seminariów, warsztatów, a także spotkań z gośćmi specjalnymi;
 3. Wspieranie inicjatyw studenckich i akademickich;
 4. Organizowanie oraz wspieranie konkursów promujących dziedzinę sztucznej inteligencji i dziedzin pokrewnych;
 5. Utrzymywanie platformy współpracy i wymiany informacji dla członków i sympatyków Sekcji;
 6. Uczestniczenie w dialogu z podmiotami sektora publicznego i prywatnego w obszarze sztucznej inteligencji;
 7. Opracowywanie i promowanie publikacji z zakresu sztucznej inteligencji.

 

Sekcja jest otwarta na współpracę z partnerami z sektora publicznego i prywatnego w zakresie promowania rozwoju sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i etycznych. Sekcja podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości wiedzy w zakresie sztucznej inteligencji i dziedzin pokrewnych.

 

W 2024 r. Sekcja skupi się na działaniach edukacyjnych i promowaniu odpowiedzialnego podejścia do tworzenia systemów sztucznej inteligencji i wykorzystania technik uczenia maszynowego oraz głębokiego. Wśród założonych celów jest m.in. przygotowanie kursu wprowadzającego w tematykę sztucznej inteligencji godnej zaufania oraz jej wykorzystywania w sposób etyczny i bezpieczny.

Zarząd Sekcji

dr hab. Maria Ganzha

Profesor Politechniki Warszawskiej.

Jej ścieżka edukacyjna obejmuje uzyskanie tytułu magistra matematyki na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M. Łomonosowa w Rosji, a także zdobycie stopnia doktora nauk matematycznych w tej samej uczelni. W roku 2013 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk informatycznych, który został nadany przez Polską Akademię Nauk. Jej badania skupiają się na systemach rozproszonych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii agentowych i Internecie Rzeczy, technologiach semantycznych oraz uczeniu maszynowym. Jest ona Koordynatorem Technicznym w projekcie unijnym ASSIST-IoT oraz jest koordynatorem zespołu IBSPAN w innym projekcie unijnym aerOS. Więcej informacji o jej osiągnięciach i działalności naukowej można znaleźć na stronie http://pages.mini.pw.edu.pl/~ganzham. Jej profesjonalny profil naukowy jest dostępny na platformie Google Scholar pod adresem https://scholar.google.com/citations?user=y9mZCW8AAAAJ&hl=en.

prof. dr hab. Przemysław Biecek

Profesor Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego

Polski matematyk i informatyk, profesor nauk inżynieryjno-technicznych o specjalności sztuczna inteligencja. Prowadzi zespół badawczy MI2.AI realizujący szereg projektów badawczych skupionych na red teaming modeli podstawowych, analizie modeli językowych typu LLaMA, GPT, modelowaniu obrazów 3D, np. obrazów z tomografii komputerowej oraz analizie wyjaśnialnej modeli predykcyjnych. Autor ponad 150 artykułów oraz 5 monografii związanych z analizą danych. Ekspert w grupie roboczej Responsible AI międzynarodowej inicjatywy Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI). W czasie wolnym rozwija materiały upowszechniające matematykę i informatykę w postaci przygód rodzeństwa Bety i Bita.

dr Michał Nowakowski

CEO w GovernedAI i Partner AI & CyberSec w ZP Zackiewicz & Partners

Czołowy radca prawny z ponad dekadą sukcesów na polu finansowych innowacji oraz nowoczesnych technologii. Jego specjalizacja skupia się na pracach związanych z implementacją przepisów i regulacji dotyczących danych, w tym sztucznej inteligencji, i tworzeniem efektywnych systemów zarządzania danymi w organizacjach. Posiada bogate doświadczenie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, gdzie z powodzeniem realizował skomplikowane projekty z obszaru ICT, zarządzania ryzykiem, outsourcingu i ochrony prywatności. Jego kompetencje doradcze były również doceniane w środowisku finansowym, w tym bankowym, gdzie współpracował z zespołami badawczo-rozwojowymi, bezpieczeństwa oraz IT. Nie tylko ściśle związany z praktyką, ale również aktywny na polu naukowym - jest autorem licznych publikacji, w tym książek i artykułów naukowych. Regularnie dzieli się swoją wiedzą na renomowanych konferencjach i wydarzeniach branżowych. Dodatkowo prowadzi wykłady na prestiżowych studiach podyplomowych na takich uczelniach jak Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa i INP PAN. W życiu prywatnym, jest entuzjastą kodowania i uczenia maszynowego, ale z równie wielką pasją poświęca się biegom górskim. Prowadzi zespół badawczy MI2.AI realizujący szereg projektów badawczych skupionych na red teaming modeli podstawowych, analizie modeli językowych typu LLaMA, GPT, modelowaniu obrazów 3D, np. obrazów z tomografii komputerowej oraz analizie wyjaśnialnej modeli predykcyjnych. Autor ponad 150 artykułów oraz 5 monografii związanych z analizą danych. Ekspert w grupie roboczej Responsible AI międzynarodowej inicjatywy Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI). W czasie wolnym rozwija materiały upowszechniające matematykę i informatykę w postaci przygód rodzeństwa Bety i Bita.

Członkostwo

Zasady członkostwa określa Statut Sekcji. Członkami Sekcji mogą być zarówno Członkowie PTI, jak i osoby niezrzeszone. Do przystąpienia do Sekcji zachęcamy zarówno osoby z wykształceniem technicznym, jak i prawników, psychologów czy socjologów, naukowców, nauczycieli akademickich, etyków i wszystkich tych, którym bliska jest idea tworzenia i wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i godny zaufania.

Warunkiem członkostwa jest przesłanie zgłoszenia na adres awsi@pti.org.pl