Strona głównaAktualnościBadanie potrzeb kompetencyjnych sektora IT

Badanie potrzeb kompetencyjnych sektora IT

-

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka realizuje badanie potrzeb kompetencyjnych sektora IT. Wyniki posłużą do opracowania rekomendacji Rady odnośnie szczególnie poszukiwanych kompetencji i kwalifikacji. Będą wykorzystywane również w innych działaniach Rady dotyczących rynku pracy IT w zakresie lepszego dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców. Prosimy Państwa o szerokie wsparcie tego projektu badawczego oraz aktywny w nim udział. 

Tych z Państwa, którzy reprezentują firmy z branży IT, prosimy o wypełnienie ankiety lub o przekazanie jej osobom, które mogą udostępnić potrzebne dane. Wszystkich Państwa prosimy o rozpowszechnienie informacji o badaniu w swoich środowiskach oraz o zachęcanie przedstawicieli firm informatycznych do wypełnienia ankiety. 

Ankieta jest dostępna na stronie Rady pod adresem – http://radasektorowa.pti.org.pl/index.php/poszukiwane-kompetencje-ankieta. Hasło dostępowe: Kompetencje2020. Prosimy o wypełnienie ankiety do 17 lutego br.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów