Badanie społeczności IT 2020

KATEGORIE

Informatyka, szczególnie w okresie ostatnich kilkunastu lat, stała się dyscypliną niezwykle szybko wchodząca w symbiozę z innymi dziedzinami nauki i praktyki. Jej specjaliści coraz częściej identyfikują się równocześnie z innymi zawodami, a przedstawiciele innych zawodów śmiało wkraczają na pola technologii cyfrowej. Nie bez powodu Polskie Towarzystwo Informatyczne zainicjowało debatę „Kim jest współczesny informatyk?”.

W świetle najnowszego badania Ministerstwa Rozwoju sektor IT/ICT zatrudnia w Polsce ponad 430 tys. osób i zatrudnienie to rośnie w skali 6% rocznie. W najbliższym czasie sytuacja ta ­­– jeśli się będzie zmieniała, to bardziej zwiększając te wskaźniki. Wiąże się to z kolejną falą nowych rozwiązań rozszerzających zasięg rozwoju technologii cyfrowej, jakimi są np. Internet rzeczy, sieć 5G, chmura obliczeniowa, komputy kwantowe, big data czy sztuczna inteligencja.

Informatycy lub osoby wykonujące zawody związane z tworzeniem lub obsługą systemów teleinformatycznych to jedna z najliczniejszych grup zawodowych w Polsce. Od ich kwalifikacji, zaangażowania oraz odpowiedzialności zależy dziś funkcjonowanie państwa, gospodarki oraz dobrostan obywateli. Dlatego należy obserwować tę zbiorowość, badać jej potencjał, oczekiwania, dominujące trendy zachowań i wyciągać z tego wnioski. Ciekawym wkładem do tego jest badanie przeprowadzone przez firmę BULLDOGJOB oraz wnioski z jego przeprowadzenia zawarte w opracowaniu „Raport społeczność IT 2020”. Warte szczególnego podkreślenia jest to, iż jest to kontynuacja badania, co pozwala na poszukiwanie trendów. Pozostaje mieć nadzieję, że w następnych latach powstaną kolejne raporty.

W przeprowadzonym na przełomie roku 2019/2020 badaniu ankietowym wzięło udział ponad 5500 uczestników, zarówno pracujących w branży IT jak i przygotowujący się do podjęcia w niej pracy. To wiarygodna próba. Wyniki każdego badania są mocno uwarunkowane przyjętą metodyką, także to. Widać to wyraźnie poprzez skalę wiekową ankietowanych, jej średnia to osoby poniżej 30 roku życia. Dobrowolne wypełnianie ankiet na stronie internetowej ­– chyba dziś jedyny sposób, aby dotrzeć do licznego grona osób – także powinno być brane pod uwagę w analizie wyników. Zapoznając się z nimi możemy wysnuć wiele ciekawych wniosków zarówno odnośnie motywacji zawodowych, kwalifikacji, wykorzystywanych narzędzi pracy, wynagrodzeń, oczekiwań w stosunku do pracodawcy oraz otoczenia.

Zarówno pracodawcy jak i pracownicy znajdą w raporcie pozycje warte do przeanalizowania  oraz wyciągnięcia stosownych wniosków. Mogą one dotyczyć np. polityki zatrudnieniowej firmy i relacji pracowniczych, jak i być wskazówkami dla planowania rozwoju osobistego specjalistów IT. Uważam, że raport stanowi ciekawy wkład poznawczy środowiska informatyków w Polsce w sytuacji aktualnej, silnej tendencji rynku pracobiorcy. Powinien być dostrzeżony przede wszystkim przez pracodawców, a także Radę Sektorową ds. Kompetencji – Informatyka powołaną przez Ministra Rozwoju.

Włodzimierz Marciński
Prezes  Polskiego Towarzystwa Informatycznego