INFORMACJE O PRELEGENTACH
konferencji "Bezpieczna przyszłość cyfrowego świata"
Marcin Cabak

Były funkcjonariusz służb bezpieczeństwa i porządku publicznego z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu komórkami organizacyjnymi z obszaru ICT. Biegły sądowy w zakresie informatyki i systemów teleinformatycznych. Obecnie zajmuje się wsparciem biznesu w zarządzaniu, due diligence, stosowaniu zaawansowanych technologii, wywiadzie gospodarczym, informatyce śledczej i cyberbezpieczeństwie.

 

Aleksander Czarnowski

Prezes AVET Information and Network Security sp. z o.o.

Może się pochwalić ponad 21-letnim doświadczeniem w obszarze cybersecurity i compliance. Za jego kadencji AVET INS stał się firmą dostarczającą usługi cyberbezpieczeństwa do wielu krajów UE a także poza nią. Ekspert bezpieczeństwa w zakresie cloud computing w Komisji Europejskiej w grupie Cloud Industry Select Group (CSIG), gdzie współtworzył „Cloud SLA Standardization Guidelines”. Były członek i doradca w zakresie bezpieczeństwa Rady Nadzorczej EuroCloud StarAudit. Członek Komisji Technicznej 182 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, odpowiedzialnej za rodzinę norm ISO 27000 związanych z bezpieczeństwem informacji. Założyciel i pierwszy przewodniczący Komisji ds. Cyberbezpieczeństwa w BCC. Członek rady programowej Centrum Certyfikacji Jakości – jednostki certyfikacyjnej działającej w ramach Wojskowej Akademii Technicznej. Autor i współautor wielu publikacji na temat bezpieczeństwa i compliance, w tym „RODO – przewodnik ze wzorami”.  Od 2018 roku lider podgrupy Cyberbezpieczeństwo i certyfikacja w Grupie Roboczej ds. Internet of Things (IoT) Ministerstwa Cyfryzacji. Współautor raportu nt IoT Ministerstwa Cyfryzacji.

Rafał Grodzki

Zastępca Dyrektora, Zespół Informatyki, Urząd Ochrony Danych Osobowych

Robert Dąbroś

Security specialist with a big experience within broad spectrum of security and infrastructure products with a very well understanding of the business processes and selling at the CIO/CSO level as well as working with a deep technical people. Interested in all security related technologies and issues. Holding CISSP and other certifications

Adrian Kapczyński

Pasjonat informatyki, od ponad 20 lat zgłębiający zagadnienia związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym, autor ponad 100 publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, działacz społeczny, kierownik projektów, konsultant strategiczny, trener, audytor. Prezes zarządu Sekcji Przyszłości IT PTI, dyrektor regionalny Izby Rzeczoznawców PTI, członek zarządu Oddziału Górnośląskiego PTI oraz członek Rady Naukowej PTI.

Dr inż. Bolesław Szomański

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt w Zakładzie Kwalitologii na wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej Zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i certyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) oraz zapewnieniem jakości, usług i ciągłości działania. Kierownik wszystkich 10 edycji studium podyplomowego Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem informacji w środowisku IT oraz wielu szkoleń i kursów audytorskich prowadzonych na PW i poza, a także wielu wdrożeń i audytów.

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC 27001, Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 i Systemu Zarządzania Usługami ISO/IEC 20000-1, Provisional Assesor ISO 15504-4.

Autor ponad 60 publikacji w tym obszarze oraz promotor ponad 100 prac magisterskich, inżynierskich i podyplomowych.

Członek Komitetów Technicznych 182 Ochrona Informacji w Systemach teleinformatycznych i 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ekspert ISO/JTC JTC1 SC27 Information Security, cybersecurity and privacy protection, WG1 WG4 WG5 członek Komitetu Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego Cloud Security Alians – Polska oraz Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań, ISACA Katowice.

http://www.wz.pw.edu.pl
bszomanski@bol-and.pl

Tomasz Szymański

Ekspert bezpieczeństwa informacji, zajmuje się audytem, doradztwem, oceną ryzyka, podatności i prawidłowości reakcji na incydenty; posiada także umiejętności z zakresu technologii sieciowych i ich ochrony.

Jego kompetencje potwierdzają liczne certyfikaty – CISM, CISA, AMBCI, Audytor wiodący ISMS.

Obecnie jest ekspertem w Eversys Sp. z o.o., wcześniej pracował w The Royal Bank of Scotland S.A Warsaw, Commcord Sp. z o.o. i KBC Group.

Janusz Żmudziński

Członek Oddziału Dolnośląskiego PTI. Architekt rozwiązań bezpieczeństwa IT w wiodących polskich firmach informatycznych. Od wielu lat zajmuje się rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem informacji. Posiadane certyfikaty: CISA, CISM, CRISC, CISSP, P2P, TOGAF. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Członek ISACA, ISC2, Association of Enterprise Architects.

Zobacz także: profil zawodowy w LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/jzmudzinski Facebook, strona Sekcji Cyberbezpieczeństwa: https://www.facebook.com/SekcjaBezpieczenstwaPTI/

PATRONATY HONOROWE I INSTYTUCJONALNE

PATRONATY MEDIALNE

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast