Strona główna„Biuletyn PTI”

Biuletyn PTI

„Biuletyn PTI” wydawany był na początku działalności PTI jako czasopismo informujące o pracach i inicjatywach podejmowanych przez nas w ramach stowarzyszenia. Z czasem zyskał więcej tekstów merytorycznych, co doprowadziło do decyzji o zmianie jego charakteru i nazwy. Od początku 2022 r. nasz kwartalnik – o charakterze problemowym – nosi tytuł „Domena”.

Wydania z 2021 r.

Wydania z 2020 r.

Wydania z 2019 r.

Wydania z 2018 r.

Wydania z 2017 r.

Wydania z 2016 r.

Wydania z 2015 r.

Wydania z 2015 r.