Aktualności Certyfikacja w systemie cyberbezpieczeństwa

Certyfikacja w systemie cyberbezpieczeństwa

-

Zapraszamy  18 listopada na konferencję naukową „Certyfikacja w systemie cyberbezpieczeństwa”, która organizowana jest w trybie zdalnym (MS Teams PTI). Start obrad zaplanowano na godz. 10.30.

Program

 • 10.30 -10.45 Otwarcie obrad: powitania i prezentacja Komitetu V SRTCB
 • 10.45 – 12.00 Sesja 1 – Stan i perspektywy regulacji cyberbezpieczeństwa
  • Zakres zmian ustawy o ksc w projekcie z 12.10.2021 – prof. Grażyna Szpor, UKSW
  • Ramy certyfikacji w Akcie o cyberbezpieczeństwie – dr hab. Arwid Mednis, UW
  • Projekt krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa – dr Agnieszka Besiekierska, UKSW
  • Edukacja z zakresu  cyberbezpieczeństwa  dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w związku
   z tworzeniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
   – dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska, UKSW
  • Dyskusja
 • 12.00- 13.15 Sesja 2 –  Nowe problemy certyfikacji cyberbezpieczeństwa
  • Certyfikacja cyberbezpieczeństwa urządzeń mobilnych i sieciowych w kontekście standaryzacji
   i legislacji
   – Tomasz Chomicki, Michał Wódczak, Samsung
  • Zarządzanie kompetencjami w procesie certyfikacji cyberbezpieczeństwa – dr Jowita Sobczak, UMK
  • Rola audytu w procesie certyfikacji – aud. Ewa Marzec, SGGW
  • Certyfikacja cyberbezpieczeństwa dla sektora ochrony zdrowia – Bartłomiej Michalak UKSW
  • Dyskusja
 • 13.15 -13.30 Podsumowanie obrad

 

Wydarzenie organizują: Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katedra Prawa Informatycznego WPiA UKSW, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne

 Wszelkie pytania związane z konferencją należy kierować do dr Agnieszki Besiekierskiej (a.besiekierska@uksw.edu.pl) lub Sekretariatu Rady (rada.telekomunikacja@pti.org.pl; tel.: + 48 22 838 47 05).

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast