Strona głównaCzłonkowie Honorowi

Członkowie Honorowi PTI

Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Informatycznego Członkostwo Honorowe na wniosek Zarządu Głównego PTI nadaje Zjazd Delegatów PTI osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju informatyki lub Towarzystwa.

Członkom Honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, a jednocześnie są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Polskie Towarzystwo Informatyczne chlubi się obecnością w swoim składzie dwudziestu trzech Członków Honorowych.

Andrzej Jacek Blikle

Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Sekcji Informatyki w Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea). Członek założyciel PT...

Beata Chodacka

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (pedagogika) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie ukończyła studia podyplomowe z informatyki...

Jarosław Deminet

Matematyk i informatyk specjalizujący się w inżynierii oprogramowania, sieciach i systemach rozproszonych; doktor nauk matematycznych. Działacz opozycji demokratycznej...

Krzysztof Diks

Matematyk i informatyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w algorytmach i strukturach danych, obliczeniach równoległych i rozproszonych...

Janusz Dorożyński

Dr inż. Janusz Dorożyński jest absolwentem (1980 r.) Moskiewskiego Instytutu Subtelnej Technologii Chemicznej im. Łomonosowa (obecnie część Moskiewskiego Uniwersytetu...

Paweł Gizbert-Studnicki (1946-2007)

Fizyk, informatyk, a w wyniku wymogów czasu i z charakteru także współtwórca i zarządzający organizacjami gospodarczymi i finansowymi...

Marek Hołyński

Specjalista od grafiki komputerowej, brał udział w tworzeniu standardu OpenGL oraz komputerów graficznych w Dolinie Krzemowej, popularyzator informatyki...

Wacław Iszkowski

Informatyk, menedżer, działacz gospodarczy i społeczny. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (rok 1972). Ma stopień naukowy doktora nauk technicznych...

Stanisław Jaskólski

Urodził się w 1931 roku w Warszawie. Po ukończeniu w 1956 roku studiów na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej rozpoczął pracę zawodową w Zakładzie Telewizji...

Janusz Kacprzyk

Prof. Janusz Kacprzyk specjalizuje się w narzędziach sztucznej inteligencji takich jak zbiory rozmyte, optymalizacja matematyczna, podejmowanie decyzji...

Jan Madey

Informatyk, wykładowca akademicki, profesor nauk technicznych, działacz społeczny. W 1964 ukończył studia magisterskie z zakresu matematyki na Wydziale Matematyki i Fizyki...

Marek Maniecki

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności "Maszyny Matematyczne” w 1972 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę...

Włodzimierz Marciński

Zawodowo związany przez wiele lat z administracją centralną, prowadził kluczowe dla państwa polskiego projekty informatyczne, realizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych...

Zygmunt Mazur

Specjalista w dziedzinie systemów wyszukiwania informacji i projektowania baz danych. Profesor Politechniki Wrocławskiej. Absolwent matematyki...

Alicja Myszor

Matematyk i informatyk. Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunku Matematyka, specjalizacji Metody Numeryczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie...

Marian Noga (1946-2018)

Prof. dr hab. inż. Marian Noga pracował w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH)...

Jerzy Stanisław Nowak

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie specjalizował się w zakresie ekonomiki, planowania i organizacji...

Wiesław Paluszyński

Informatyk, elektronik, menedżer, dziennikarz, działacz gospodarczy i społeczny. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskie na specjalności...

Tadeusz Syryjczyk

Dr inż. Tadeusz Syryjczyk ukończył Wydział Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (EAiE AGH) w Krakowie...

Zdzisław szyjewski

Ukończył matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego, doktoryzował się na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym...

Ryszard Tadeusiewicz

Informatyk, biocybernetyk, automatyk. Ważniejsze daty: doktorat 1975, habilitacja 1980, tytuł profesora 1986, stanowisko profesora zwyczajnego 1991...

Janusz Trawka (1956-2011)

Janusz Trawka pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia...

Władysław Marek Turski (1938-2013)

Z wykształcenia był astronomem, ukończył Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa w 1960 r. Bezpośrednio po studiach odbył staż w...

Jan Węglarz

Ukończył studia matematyczne na UAM w 1969 r. oraz na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej (PP) w 1971 r., na którym też obronił doktorat w 1974 r...

Marek Valenta (1947-2023)

Studia magisterskie ukończył na Wydziale "Elektrycznym" AGH (1971), a w roku 1976 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na tym samym Wydziale...