Strona głównaAktualności„Dekada e-administracji i e-biznesu w Polsce – identyfikacja i uwierzytelnienie”

„Dekada e-administracji i e-biznesu w Polsce – identyfikacja i uwierzytelnienie”

-

4 listopada 2021 r. odbędzie się X Jubileuszowa Konferencja CommonSign pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Autenti,  Obserwatorium.biz,   Trusted Information Consulting oraz Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w jubileuszowej, dziesiątej konferencji poświęconej problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju w warunkach coraz większych potrzeb i możliwości w zakresie sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce.

Celem konferencji CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Konferencja dla fachowców w gronie fachowców

Zaistniała w Polsce i Europie wiosną 2020r. i nadal  obecna pandemia koronawirusa przyspieszyła procesy digitalizacji w życiu naszych społeczeństw i krajów, zmieniła codzienność funkcjonowania osób prywatnych, firm, biznesu i administracji. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stron-uczestników wielu transakcji stało się konieczną praktyką i zaistniało na skalę dotychczas nie obserwowaną. Niezbędne jest pogłębione przenalizowanie tego procesu w jego wielu aspektach i na tej podstawie wskazanie kolejnych etapów jego rozwoju w najbliższych latach.

Od 2011r.  do popularyzacji tych wszystkich zagadnień przyczyniała się organizowana przez i dla specjalistów konferencja CommonSign. Dziś, a tym bardziej w kolejnych latach, przed nami stoją nowe zadania związane chociażby z aktualizacją Rozporządzenia  eIDAS z  2014 roku, wprowadzeniem europejskiego portfela cyfrowej tożsamości czy zastosowaniem technologii blockchain, ale jak zawsze także z ochroną prywatności oraz  szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem osób, firm, państw.

Wymogi sanitarne właściwe dla stanu pandemii spowodowały, iż konferencja CommonSign 2021 odbędzie się w trybie hybrydowym, czyli z udziałem fizycznym jej organizatorów i niewielu prelegentów oraz w trybie zdalnym dla większości jej uczestników. Ze względu na jubileusz, po zakończeniu konferencji zaplanowano wieczorne spotkanie w gronie jej wieloletnich uczestników, patronów,  sponsorów, prelegentów i organizatorów.

Więcej informacji na stronie www.commonsign.eu

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów