Strona głównaDokumenty konstytuuujące i decyzje władz

Dokumenty konstytuujące

Statut PTI

Obowiązujący Statut został uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI w dniu 11.09.2021 r. Obowiązuje od dnia wpisu do KRS, tj. od 01.04.2022 r. Poprzednią wersję Statutu PTI można znaleźć na stronie Statut PTI 2017. Jeszcze starsze wersje Statutu są dostępne na stronie archiwalnej PTI: https://arch.pti.org.pl/Dla-czlonkow/Statut-i-regulaminy.html

Uchwały i opinie władz

Uchwały Zarządu Głównego PTI

Kadencja 2020-2023

Uchwały nr 089-092/XIV/23, dotyczące odznak PTI oraz wniosków ws. członkostwa Honorowego zostaną opublikowane w późniejszym czasie.

Uchwały Zjazdu Delegatów

Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI – 2016 r.

Materiały z XI Zjazdu Delegatów PTI można znaleźć na stronie: https://xi-zjazd.pti.org.pl/Zjazd_nadzwyczajny_2016

Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI – 2015 r.

Materiały z XI Zjazdu Delegatów PTI można znaleźć na stronie: https://xi-zjazd.pti.org.pl/Zjazd_nadzwyczajny_2015

Starsze dokumenty zjazdowe dostępne są na poprzedniej witrynie PTI: https://arch.pti.org.pl/O-nas/Prace-Zarzadu.html

Opinie Głównej Komisji Rewizyjnej