Strona głównaDokumenty konstytuuujące i decyzje władz

Dokumenty konstytuujące

Statut PTI

Obowiązujący Statut został uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI 27.05.2023 r. i przyjęty przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Poprzednią wersję Statutu PTI można znaleźć na stronie Statut PTI 2021.

Uchwały i opinie władz

Uchwały Zarządu Głównego PTI

Kadencja 2023-2026

Kadencja 2020-2023

Uchwały nr 089-092/XIV/23, dotyczące odznak PTI oraz wniosków ws. członkostwa Honorowego zostaną opublikowane w późniejszym czasie.

Uchwały Zjazdu Delegatów

Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI – 2016 r.

Materiały z XI Zjazdu Delegatów PTI można znaleźć na stronie: https://xi-zjazd.pti.org.pl/Zjazd_nadzwyczajny_2016

Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI – 2015 r.

Materiały z XI Zjazdu Delegatów PTI można znaleźć na stronie: https://xi-zjazd.pti.org.pl/Zjazd_nadzwyczajny_2015

Starsze dokumenty zjazdowe dostępne są na poprzedniej witrynie PTI: https://arch.pti.org.pl/O-nas/Prace-Zarzadu.html

Opinie Głównej Komisji Rewizyjnej