Opinie

OPINIE SFORMUŁOWANE PRZEZ PTI od 2013 roku:

Zestawienie tabelaryczne opinii PTI od roku 2013 (aktualizowane na bieżąco) znajduje się na stronie wstoin.pti.org.pl

OPINIE SFORMUŁOWANE PRZEZ PTI W LATACH 2004-2012: