[do_widget id=bcn_widget-3]

Liga eSzkoła

Projekt Liga eSzkoła został zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Jego celem jest z jednej strony pomoc dzieciom i młodzieży w rozwinięciu kompetencji cyfrowych, a z drugiej – wprowadzenie do Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury (GSIK) nowej oferty edukacyjnej związanej z informatyka i robotyką.

Do projektu mogą przystąpić gminne domy kultury, biblioteki, ośrodki kultury i centra kultury z 4 obszarów terytorialnych NUTS-3: Szczecińskiego, Pilskiego, Poznańskiego i Zielonogórskiego. Placówki zostaną wyposażone w mini-laboratoria robotyki, a ich pracownicy będą przeszkoleni i otrzymają wsparcie wykwalifikowanych trenerów podczas prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży.

W skład wyposażenia laboratorium – które przejdzie na własność placówki – wchodzą:

 • 2 zestawy LEGO® SPIKE™ Prime,
 • zestaw turniejowy FIRST® LEGO® League,
 • 2 laptopy,
 • 2 tablety,
 • Komplet materiałów szkoleniowych (przeznaczonych zarówno dla pracownika GSIK, jak tez dla dzieci i młodzieży).

Szkolenie i wsparcie dla pracowników GSIK obejmuje:

 • 30 h szkolenia zdalnego w ramach programu e-Citizen, a po zdaniu egzaminu otrzymanie międzynarodowego certyfikatu ECDL e-Citizen;
 • 30 h szkolenia zdalnego poświęconego programowaniu zestawów LEGO® SPIKE™ Prime;
 • wsparcie zewnętrznego trenera w czasie połowy zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży;
 • wsparcie przez forum wymiany wiedzy i doświadczeń działające w trakcie trwania projektu w Internecie.

Dzięki realizacji projektu korzyści odniosą zarówno gminne instytucje kultury oraz ich pracownicy, jak też uczestnicy zajęć z zakresu robotyki i programowania.

Efekty projektu z perspektywy Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury obejmą:

 • zwiększenie atrakcyjności oferty GSIK poprzez wprowadzenie do oferty atrakcyjnych zajęć z robotyki dla dzieci i młodzieży;
 • wzrost kompetencji cyfrowych pracowników oraz umiejętności nauczania w obszarze nowych technologii;
 • laboratorium robotyki przechodzi na własność GSIK po Projekcie;
 • wzrost aktywności cyfrowej społeczności lokalnej.

Jeśli chodzi o pracowników placówek zaangażowanych w projekt, efektem będzie:

 • rozwój kompetencji cyfrowych;
 • uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECDL;
 • rozwój zawodowy poprzez możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć z dziećmi i młodzieżą;
 • samorealizacja i wzrost aktywności edukacyjnej.

Dzieci i młodzież zyskają:

 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne łączące zabawę z edukacją;
 • możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu ECDL e-Citizen;
 • nabycie uniwersalnych kompetencji wykorzystania TIK i Internetu;
 • przygotowanie do udziału w konkursie FIRST® LEGO® League;
 • zwiększenie świadomości uczenia się przez całe życie.

 

Działania realizowane są przez 4 organizacje pozarządowe: Fundację „eSzkoła” (lidera i partnera technologicznego), Fundację „Wspieramy Wielkich Jutra” (partnera organizacyjnego), Polskie Towarzystwo Informatyczne (partnera edukacyjnego) oraz Związek Gmin Wiejskich RP (partnera samorządowego).

Liga eSzkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Działania na obszarze Zielonogórskiego NUTS-3 kosztować będą 1 358 581,64 zł (dofinansowanie z UE – 1 149 767,62 zł), a w ramach Pilskiego NUTS-3  koszt wyniesie 1 246 897,04 zł (dofinansowanie z UE – 1 055 248,95 zł). Na terenie Szczecińskiego i Poznańskiego NUTS-3 ­wartość projektu to 1 318 367,76 zł, w tym dofinansowanie z UE ­– 1 115 734,61 zł (dla każdego z regionów osobno).  

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ZNALEŹĆ MOŻNA NA STRONIE PROJEKTU: https://liga-eszkola.pl