Sprawozdania z działalności

sprawozdania roczne pti
sprawozdania z kadencji zarządu głównego
sprawozdania członków ZG PTI XII kadencji (2017-2020)