[do_widget id=bcn_widget-3]

Projekty

Polskie Towarzystwo Informatyczne prowadzi rozmaite projekty na rzecz sektora teleinformatycznego.

Sektorowa Rada ds. kompetencji - informatyka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, realizując Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ogłosiła konkurs na wyłonienie podmiotów mogących stworzyć i zapewnić funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Instytucje te mają za zadanie wspomagać dostosowywanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

Ponieważ zakres konkursu był ściśle powiązany z fundamentalnymi obszarami działalności Polskiego Towarzystwa Informatycznego i PIIT, obie organizacje podjęły inicjatywę stworzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka i realizują ją od 1 października 2016 r.

więcej…

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, realizując Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), ogłosiła konkurs na wyłonienie podmiotów mogących stworzyć i zapewnić funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Instytucje te mają za zadanie wspomagać dostosowywanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

Ponieważ zakres konkursu jest ściśle powiązany z fundamentalnymi obszarami działalności Polskiego Towarzystwa Informatycznego i PIIT, obie organizacje podjęły inicjatywę stworzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

więcej…

Akademia Kompetencji Sektora IT

CTS Customized Training Solutions wraz z partnerami tj. Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI) realizuje projekt „Akademia Kompetencji Sektora IT”, którego adresatami są pracownicy MMŚP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora IT z całej Polski. Celem projektu jest rozwój kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze IT przez minimum 665 osób (266 kobiet, 399 mężczyzn) spośród objętych wsparciem, w tym min. 500 pracowników z 250 MMŚP oraz max. 165 pracowników z 83 dużych przedsiębiorstw działających w sektorze IT.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.itakademia.com.pl

liga e-szkoła

Projekt Liga eSzkoła został zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Jego celem jest z jednej strony pomoc dzieciom i młodzieży w rozwinięciu kompetencji cyfrowych, a z drugiej – wprowadzenie do Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury (GSIK) nowej oferty edukacyjnej związanej z informatyka i robotyką. Do projektu mogą przystąpić gminne domy kultury, biblioteki, ośrodki kultury i centra kultury z 4 obszarów terytorialnych NUTS-3: Szczecińskiego, Pilskiego, Poznańskiego, Zielonogórskiego. Placówki zostaną wyposażone w mini-laboratoria robotyki, a ich pracownicy będą przeszkoleni i otrzymają wsparcie wykwalifikowanych trenerów.

więcej…