ExeBOOK darmowy dla wszystkich szkół

KATEGORIE

W związku z epidemią koronawirusa Polskie Towarzystwo Informatyczne otworzyło możliwość bezpłatnego korzystania z ExeBOOK’a – online’owego zbioru, zadań, testów i ćwiczeń wszystkim zainteresowanym nauczycielom (i ich uczniom) ze wszystkich typów szkół.

ExeBOOK stanowi pomoc i jest uzupełnieniem do programu informatyki w edukacji szkolnej.

Zapraszamy wszystkie szkoły do korzystania z http://exebook.pl/.