Aktualności FedCSIS 2018

FedCSIS 2018

-

Zaledwie kilka dni pozostało do rozpoczęcia międzynarodowej multikonferencji FedCSIS (Federated Conference on Computer Science and Information Systems). W rok po zagranicznej edycji (w 2017 odbyła się w Pradze, stolicy Czech) FedCSIS zawita do Poznania – w dniach 9-12 września 2018 (niedziela-środa).

Konferencja w ciągu czterech dni proponuje słuchaczom kilka sesji plenarnych i kilkanaście wątków tematycznych w sesjach specjalistycznych. Sesje specjalistyczne pozwolą zapoznać się z wybranymi zagadnieniami sztucznej inteligencji (AI), Big Data, internetu przedmiotów (IoT), obliczeń numerycznych, kryptografii, przetwarzania języka naturalnego (NLP), multimediów, optymalizacji systemów, informatyki medycznej, informatyki w zarządzaniu i społecznościach. Wśród zaproszonych wykładowców, w roli keynote speakers znajdą się:

  • Mehmet Aksit z University of Twente (Holandia) który opowie o roli informatyki we wprowadzaniu idei Przemysłu 4.0;
  • Jan Bosch z Chalmers University Technology, Goteborg (Szwecja), który powie na temat systemów operacyjnych dla gospodarki cyfrowej;
  • Włodzisław Duch z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który omówi zastosowania Informatyki neurokognitywnej do zrozumienia funkcjonowania mózgu ludzkiego;
  • Rory V. O’Connor z Dublin City University (Irlandia) przedstawi zagadnienia standaryzacji w branży ICT, a także spróbuje zająć się ich demistyfikacją.

Na ubiegłorocznej konferencji FedCSIS 2017 zaprezentowano ponad 260 artykułów naukowych, przy bardzo wymagającym współczynniku akceptacji dla tzw. „full regular paper” poniżej 20%. Wiele wskazuje na to, że poziom akceptacji artykułów na FedCSIS 2018 będzie zbliżony. Tym samym FedCSIS prawdopodobnie utrzyma pozycję jednej z polskich informatycznych konferencji naukowych, gdzie najtrudniej opublikować pełnotekstowy artykuł. Jednocześnie wszystkie dopuszczone artykuły po publikacji będą indeksowane m.in. w Web of Science. Co roku konferencja odbywa się w innej lokalizacji, do 2016, wyłącznie w Polsce. W latach 2012-2016 pieć następujących po sobie edycji FedCSIS odbyło się kolejno we Wrocławiu, w Krakowie, Warszawie, Łodzi oraz Gdańsku. Tradycja FedCSIS sięga roku 2005. Wtedy to ci sami organizatorzy zaczęli prowadzić konferencję IMCSIT (International Multiconference on Computer Science and Information Technology), której formuła została adaptowana i przemianowana na FedCSIS w roku 2011.

Organizatorami konferencji są: Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polska Sekcja IEEE Computer Society, Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Patronatu wydarzeniu udzielili: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Ministerstwo Cyfryzacji, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

więcej informacji – https://fedcsis.org/

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast