Forum IT dla Administracji

Oddział Podkarpacki PTI – wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej i firmą InfoSoftware Polska – zorganizował 11 kwietnia „Forum IT dla Administracji”. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały możliwości wykorzystania nowych systemów informatycznych, które wspomagają funkcjonowanie administracji samorządowej i akwizycję danych. Tematyka obejmowała zagadnienia związane z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w szeroko pojętej administracji.