Aktualności Gratulacje dla nowego Prezesa UKE

Gratulacje dla nowego Prezesa UKE

-

Prezes Wiesław Paluszyński wystosował list gratulacyjny do nowo wybranego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – dr. inż. Jacka Oko. Nowy szef UKE  był do tej pory pracownikiem naukowym Politechniki Wrocławskiej, koordynował wdrażanie systemów teleinformatycznych na uczelni, a także pełnił funkcję dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Kierował m.in. projektami „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, „Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych” i „Cloud Computing – nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej”.  W ramach firm komercyjnych szefował departamentom odpowiedzialnym za technikę i transmisję danych w telekomach.

Szczególną nadzieję, jako PTI, wiążemy z dalszą współpracą z UKE w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast