Gratulacje dla nowego Rektora PW

Kolegium Elektorów wybrało na stanowisko Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztofa Zarembę, dotychczasowego Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Będzie on kierował uczelnią do 2024 r.

 

Prezes Wiesław Paluszyński przesłał na ręce Rektora list gratulacyjny, podkreślając bliskie relacje łączące nasze stowarzyszenie z uczelnią. Poniżej załączamy skan pisma.