70-lecie Grzegorz Bliźniuk opisuje wdrożenie w Polsce Systemu Informatycznego Schengen (SIS)

Grzegorz Bliźniuk opisuje wdrożenie w Polsce Systemu Informatycznego Schengen (SIS)

-

O informatycznym przygotowaniu Polski do wejście do strefy Schengen opowiada Grzegorz Bliźniuk, ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia w Polsce Systemu Informatycznego Schengen. Cały proces wymagał integracji 21 różnych serwisów administracji publicznej i wymiany pozyskanych tą drogą informacji w czasie rzeczywistym z partnerami zagranicznymi. W końcowej fazie wdrożenia konieczna okazała się także aktualizacja do nowo wprowadzanego standardu uwzględniającego przetwarzanie danych biomedycznych. Polska jako pierwsza wdrożyła system zgodny z tymi wymaganiami, kraje zachodnie dopiero w późniejszym czasie dokonały aktualizacji swoich serwisów.

Grzegorz Bliźniuk jest jednym z laureatów Medalu 70-lecia Polskiej Informatyki – http://70-lat-informatyki.pl. Wywiad został nagrany po uroczystości wręczenia odznaczeń w Ministerstwie Cyfryzacji 18 czerwca 2018 r.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast