Historia polskiej informatyki po angielsku

Nakładem prestiżowego naukowego wydawnictwa Springer ukazała się książka „Histories of Computing in Eastern Europe”. Jest to pokłosie panelu historycznego odbytego na 24-tym Kongresie International Federation for Information Processing (IFIP) we wrześniu 2018 r. w Poznaniu. Obecny na tym panelu przedstawiciel Springera (współpracującego z IFIP) uznał to wydarzenie za na tyle istotne, iż zaproponował wydanie podsumowującej ją książki w twardej oprawie.

Do tej ważnej publikacji zakwalifikowały się po dwustopniowej procedurze recenzenckiej aż cztery polskie materiały. Naszą część otwiera artykuł Marka Hołyńskiego „Early Computer Development in Poland”. Znalazł się w niej również esej „The Long Road Toward the Rejewski-Różycki-Zygalski Cipher Center in Poznań” napisany przez Marka Grajka.

Polskie akcenty w tej książce to także „Cooperating with Moscow, Stealing in California: Poland’s Legal and Illicit Acquisition of Microelectronics Knowhow from 1960 to 1990” napisana przez Mirosława Sikorę z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz artykuł „Mathematicians at the Scottish Café” Chrisa Zielinskiego, wnuka właściciela Kawiarni Szkockiej.

Co ciekawe, ten polski rozdział został przez edytorów umieszczony przed rozdziałem „Soviet Union”. We wstępie do tej książki znalazło się też podziękowanie za „collaboration with the Polish Information Processing  Society”, czyli dla PTI jako współorganizatora panelu.

Sekcja Historyczna PTI wielokrotnie zwracała uwagę na brak angielskojęzycznych publikacji opisujących naszą informatyczną historię. Teraz już ją mamy. Jednak Springer (nie bez podstaw) się ceni i za papierową wersję książki ustalił cenę na 95,68 euro, ale pojedynczy z niej artykuł można nabyć w wersji elektronicznej już za 30,19 euro. PTI zakupiło egzemplarz tej książki, który obecnie jest dla zainteresowanych do wglądu w Biurze ZG.