Strona głównaHistoria polskiej informatyki

TOM I. Polska informatyka – wizje i trudne początki

Tom I (pod red. Mariana Nogi i Jerzego S. Nowaka)  złożony jest z monograficznych opracowań relacjonujących dzieje zakładów przemysłowych i instytucji (IMM, Elwro, Mera-Błonie), rozwój systemów komputerowych (Odra-1103, Odra-1300, Riad, K-202) oraz wybrane rozwiązania przemysłowe (hutnictwo, przemysł lotniczy). Po raz pierwszy w kraju czytelnicy będą mieli okazję zapoznać się z opisem systemu bazy danych RODAN.
Seria „Polska informatyka” została przygotowana przez Sekcję Historyczną PTI.
Rozdziały z I tomu dostępne są na stronie Sekcji:

TOM II. Systemy i zastosowania

Tom II (pod red. Jerzego S. Nowaka i Beaty Ostrowskiej)  zawiera szereg monograficznych artykułów relacjonujących opracowanie dużych systemów informatycznych w administracji centralnej. Redaktorzy publikacji szczególnie polecają opis powstawania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) z lat 70-ych, a także materiał o Systemie Banku Krwi, działającym od 1985 r. do dziś. Seria „Polska informatyka” została przygotowana przez Sekcję Historyczną PTI.

Rozdziały z II tomu dostępne są na stronie Sekcji:
https://historiainformatyki.pl/historia/artykuly

TOM III. Informatyka w służbach specjalnych PRL

Tom III (aut. Jana Burego) prezentuje kryminalistyczne aspekty zastosowań informatyki przez służby specjalne PRL, które przez dekady pozostawały tajemnicą znaną wyłącznie wąskiemu gronu najwyższych rangą urzędników państwowych.

Materiał uzupełniają liczne dokumenty źródłowe zawarte w drugiej części książki.

TOM IV. Polska informatyka: zarys historii

Lektura książką Marka Hołyńskiego pt. „Polska informatyka – zarys historii”, napisana w doskonałym stylu, pełna bardzo ciekawych anegdot – przedstawia kolejne fazy rozwoju informatyki w Polsce. Prowadzi czytelnika od pionierskich lat powojennych przez okres świetności polskich zakładów komputerowych (ELWRO, ERA) aż po transformację ustrojową, współczesne triumfy i problemy. Polecamy tę lekturę wszystkim zainteresowanym technologią – nie tylko specjalistom. Autor unika bowiem zagadnień technicznych i żargonu zawodowego.

To IV tom serii wydawniczej PTI traktującej o dziejach polskiej informatyki.

TOM V. Polskie minikomputery. Historia informatyki w Warszawskich Zakładach „ERA”

V tom serii to praca zbiorowa przygotowana przez byłych pracowników Zakładów, znających i tworzących jego historię. Bezpośrednią inspiracją do jej powstania było seminarium nt. polskich minikomputerów zorganizowane podczas obchodów 70-lecia Informatyki w Polsce w 2018 roku.

Zapraszamy do lektury wersji elektronicznej książki.