Rada Naukowa - Archiwum Inauguracja obrad Rady Naukowej w 2018 r.

Inauguracja obrad Rady Naukowej w 2018 r.

-

W dniu 12 stycznia we Wrocławiu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w 2018 r. Poświęcono je ustaleniom dot. harmonogramu konkursu na Książkę Informatyczną Roku 2018, publikacji okolicznościowej z okazji 70-lecia informatyki w Polsce, kontynuacji dyskusji środowiskowej dotyczącej zdefiniowania zawodu informatyka oraz pracom grupy roboczej Rady „Zespół Technologii Kognitywnych” kierowanej przez C. Orłowskiego.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast