Aktualności Informatyka w zwalczaniu Covid-19

Informatyka w zwalczaniu Covid-19

-

Komitet Informatyki PAN zaprasza do udziału w warsztatach internetowych „Anty-Covid: Informatyka w zwalczaniu Covid-19”, które odbędą się 22-23 czerwca 2020. Celem jest inicjowanie i integrowanie działań zmierzających do przezwyciężania problemów związanych z Covid-19 metodami informatycznymi.

Zaplanowano dwa typy wystąpień. Pierwsza kategoria ma prezentować pozatechniczne aspekty technologii, problemy z zakresu prawa, socjologii, etyki i psychologii, które towarzyszą kolejnej fali rewolucji cyfrowej. Prezentacje powyższych aspektów powinny uzmysłowić informatykom szerszy kontekst ich działań.

Drugi rodzaj wystąpień ma przedstawiać propozycje projektów, które mogą rozwiązywać problem społeczny istotnie związany z pandemią Covid-19. Propozycja powinna wskazywać problem społeczny, cel projektu, proponowaną (lub zastosowaną) metodę osiągnięcia celu i efekty uboczne (pozytywne lub negatywne).

Streszczenia o objętości 1 strony A4 zgłaszać można przez system EasyChair: https://easychair.org/conferences/?conf=antycovid2020 do 31 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w ulotce Komitetu Informatyki PAN.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast