Strona głównaAktualnościIX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

-

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Akademia Nauk Stosownych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizują   20.02.23 r. IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu.

Bieżąca edycja odbędzie się pod hasłem JAK SIĘ NIE ZAPLĄTAĆ W SIECI?  MĄDRZE KORZYSTAJMY Z INTERNETU!

Przedsięwzięcia  zaplanowane w ramach obchodów XI ŚDBI adresowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego.
Należą do nich:

  • konkurs: „JAK SIĘ NIE ZAPLĄTAĆ W SIECI?  MĄDRZE KORZYSTAJMY Z INTERNETU!”
  • zajęcia warsztatowe, dyskusje panelowe, prezentacje, pogadanki i podsumowanie konkursu, które odbędą się w dniu 20 lutego 2023r. o godz. 11:00, w siedzibie Akademia Nauk Stosownych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A.

Cele XI ŚDBI są zgodne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 – Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

Przedsięwzięciu patronują: Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pan Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski, Pan Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce, Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Pan Wiesław Paluszyński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Sponsorzy nagród konkursowych: Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Polskie Biuro ECDL oraz Akademia Nauk Stosownych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów