Strona głównaIzba Rzeczoznawców

Izba Rzeczoznawców

Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego świadczy usługi doradcze na rzecz podmiotów państwowych, samorządowych, organizacji publicznych, firm komercyjnych oraz osób fizycznych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i metod teleinformatycznych.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych usług można znaleźć na stronie ir.pti.org.pl.

ZAKRES usług

Izba Rzeczoznawców realizuje między innymi:

 • opracowywanie strategii i koncepcji informatyzacji
 • wykonywanie ekspertyz i opinii
 • przeprowadzanie audytów, w tym audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przy prowadzeniu procesu przetargowego
 • wsparcie i udział w komitetach sterujących projektów informatycznych
 • badania, analizy i oceny projektów informatycznych oraz systemów i rozwiązań informatycznych
 • wyceny wartości niematerialnych i prawnych z obszaru informatyki
 • pełnienie obowiązków biegłego instytucjonalnego.

kompetencje

Ekspertyzy Izby Rzeczoznawców PTI realizowane są przez zespoły specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Ich kwalifikacje potwierdzone są akredytacjami i certyfikacjami zarówno niezależnych organizacji takich jak The Open Group (TOGAF), ISC2 (certyfikaty CISSP), ISACA (certyfikaty CISA, CRISC, CISM), CCTE (certyfikaty PRINCE2), PMI jak i czołowych krajowych i międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania.

W obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji wśród naszych ekspertów znajdują się osoby posiadające kwalifikacje w zakresie prowadzenia testów penetracyjnych, certyfikaty Certified Ethical Hacker (CEH) wydane przez EEC-Council, certyfikaty audytorów wiodących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC.

Zasady

Przygotowując ekspertyzy i opinie Izba Rzeczoznawców PTI kieruje się następującymi zasadami:

 • niezależność rzeczoznawcy od osób prawnych i fizycznych, których opinia dotyczy,
 • rzetelność treści odniesiona do aktualnej wiedzy i najlepszych praktyk zawodowych,
 • obiektywizm i najwyższe standardy etyczne rzeczoznawcy,
 • zachowanie poufności wszelkich otrzymanych informacji.