Strona głównaAktualnościJak zwiększyć umiejętności cyfrowe Polaków – relacja z konferencji

Jak zwiększyć umiejętności cyfrowe Polaków – relacja z konferencji

-

Wczoraj – 5 grudnia – gościliśmy w Instytucie Badawczym NASK z konferencją „Umiejętności cyfrowe2019.pl”. To już 3. edycja tego wydarzenia, które ma promować rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce. Konferencja zgromadziła wielu przedstawicieli edukacji, organizacji branżowych, instytucji publicznych oraz biznesu.

Uczestników przywitali przedstawiciele organizatorów i partnerów konferencji. Prezes PTI Włodzimierz Marciński w swoim wystąpieniu podkreślił, że postępująca rewolucja cyfrowa wymusza konieczność ciągłego podnoszeni kompetencji. –Trzeba dopasować się nie tylko do obecnych wymagań rynku pracy, ale także spodziewać się zmian, które dopiero nadejdą.

Prezes PTI Włodzimierz Marciński

Podobnie tempo zmian i wzrastające wymagania ocenił dr hab. inż. Jacek Leśkow, Dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego NASK. – Nasze pokolenie zastało Polkę papierową, a zostawi cyfrową. Właśnie dlatego NASK uruchamia w 10 wiodących uczelniach wirtualną akademię, która ma pomóc studentom w zdobywaniu koniecznych umiejętności cyfrowych.

Znaczenie współdziałania wielu interesariuszy na rzecz poprawy kompetencji cyfrowych podkreśliła także Ewa Krupa z Fundacji Orange, która jest partnerem Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych. – Fundacja co roku pracuje z siatką blisko 1000 szkół i organizacji pozarządowych, realizując w środowisku lokalnym projekty nauki programowania i bezpieczeństwa w internecie.

Ewa Krupa, Prezes Fundacji Orange

Po części wprowadzającej zaplanowano dwa wykłady tematyczne. O wartości danych – które uważane są za największe współczesne dobro – i właściwym zarządzaniu nimi mówił dr hab. inż. Jacek Leśkow. Wartość danych wzrasta ogromnie dzięki prowadzonym na nich analizom, które prowadzą  do pozyskania bardzo ważnych informacji – np. dotyczących stanu zdrowia czy zachowań konsumenckich. – Zawłaszczanie naszych danych przez organizacje, które nie mają mandatu społecznego jest zagrożeniem dla naszej podmiotowości obywatelskiej. Świadomość cyfrowa powinna obejmować właściwe zarządzanie swoimi danymi i presję wywieraną na instytucje państwowe w celu prawnej ochrony danych.

dr hab. inż. Jacek Leśkow, Dyrektor PIB NASK

Świadomość cyfrowa to także znajomość trendów gospodarczych i zawodowych związanych z rewolucją cyfrową. Dr hab. Katarzyna Śledziewska z DeLAb UW omówiła nadchodzące zmiany na rynku pracy – Najistotniejszym czynnikiem zmieniającym środowisko pracy jest sztuczna inteligencja, tj. zastosowanie algorytmów. Wkrótce przejmą one zadania związane z analizą danych – zarówno liczbowych (np. finansowych), jak i językowych (np. w kancelariach prawnych). Przewagą ludzi nad maszynami są z pewnością kompetencje miękkie – społeczne i emocjonalne, a także kreatywność i innowacyjność. – Ważne, aby znając przyszły rynek pracy budować odpowiedni ekosystem edukacji – oparty nie o zapamiętywanie informacji, ale budowanie powyższych umiejętności.

dr. hab. Katarzyna Śledziewska, DeLab UW

Konieczność zmiany metod nauczania podkreślali także uczestnicy panelu dyskusyjnego „Jak sobie radzić z deficytem umiejętności cyfrowych obywateli?”. Uczestniczyli w nim Beata Ostrowska – Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka, Tomasz Łukawski – Dyrektor ds. Ekosystemu OSE – NASK oraz Filip Konopczyński z Działu Badań Rynku i Opinii  NASK; dyskusję moderował Tomasz Kulisiewcz – konsultant IT.

Od lewej: Beata Ostrowska, Filip Konopczyński , Tomasz Łukawski, Tomasz Kulisiewicz

Tradycyjnym elementem konferencji są tzw. recepty – czyli konkretne zalecenia, których realizacja w kolejnym roku powinna podnieść poziom umiejętności cyfrowych. Po przerwie uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się ze stanem realizacji recept z lat ubiegłych. Zaprezentowano m.in. główny film projektu „PoLAND of IT masters”, który był odpowiedzią na zalecenie z 2017 r. – dotyczące rozwijania talentów informatycznych. Film pokazuje drogę zawodową informatyków, którzy zdobyli laury w międzynarodowych zawodach, a obecnie rozwijają karierę w najlepszych globalnych korporacjach lub tworzą własne firmy.

Prezentacja głównego filmu projektu „PoLAND of IT masters”

Kolejny ważny punkt konferencji  to praca nad zaleceniami na kolejny rok. Odbywa się ona w formule warsztatowej, w grupach. W tym roku opracowano 4 recepty, które powinny zostać  zrealizowane w 2020 roku. Julia Piechna z „Akademii NASK” mówiła o konieczności zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w internecie – m.in. przez kontrolę rodzicielską i wyrabianie zdrowych nawyków korzystania z technologii. O edukacji mówiła także Agnieszka Wrońska z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Uczestnicy konferencji mieli okazję zgłosić pomysły i postulaty, które usprawniłyby wykorzystanie zasobów Sieci.  

Kolejna recepta na 2020 rok dotyczyła nabywania umiejętności niezbędnych do korzystania z nowoczesnych technologii przez dorosłych. Bogusław Dębski z Ministerstwa Cyfryzacji dyskutował z uczestnikami konferencji o zaangażowaniu wszystkich istotnych interesariuszy do realizacji Projektu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych. Jacek Pulwarski i Adam Wieczorek z Polskiego Towarzystwa Informatycznego wskazywali, że skuteczne podnoszenie kompetencji wymaga, aby szkolenia były prowadzone na odpowiednim poziomie, a umiejętności uczestników – weryfikowane przez uznane certyfikaty.

Podsumowanie prac w grupach; od lewej: Agnieszka Wrońska , Adam Wieczorek, Jacek Pulwarski

Zwieńczeniem obrad było ogłoszenie laureatów kolejnej edycji Listy 100. Ma ona na celu nagrodzenie osób, które w danym roku swoja pracą szczególnie przyczyniły się do podnoszenia kompetencji cyfrowych w kraju. Nagrodę z rąk Prezesa Włodzimierza Marcińskiego odebrały m.in. Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka, Beata Chodacka, Wiceprezes Oddziału Małopolskiego PTI, Ewa Ankiewicz-Jasińska – wiceprezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego i Jan Madey – członek honorowy PTI. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a pełną listę laureatów publikujemy na osobnej stronie.

Beata Ostrowska odbiera nagrodę Listy 100
Beata Chodacka z dyplomem Listy 100
Laureaci Listy 100 w 2019 r.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów