Strona głównaAktualnościKlub Informatyka - projekt PoLAND of IT masters

Klub Informatyka – projekt PoLAND of IT masters

-

Już w najbliższy wtorek (22.02) Oddział Mazowiecki PTI zaprasza o godz. 18.30 na kolejny zdalny Klub Informatyka. Tym razem tematem spotkania będzie projekt mający na celu promocję osiągnięć polskiej informatyki: PoLAND of IT Masters – hub informacyjny.

Projekt promocyjny ma wskazywać nasze najciekawsze i najbardziej wartościowe osiągnięcia docenione w informatycznym świecie. Celem jest promocja Polski jako kraju o wysokim potencjale intelektualnym, ale także, poprzez przykłady  – oddziaływanie na młodzież. Pomysłodawcy pragną pokazać młodemu pokoleniu, że warto się kształcić, być kreatywnym, że wejście w świat technologii cyfrowej otwiera praktycznie nieskończone perspektywy.

Spotkanie Klubu Informatyka ma przybliżyć jego uczestnikom zarys projektu, przyjęte rozwiązania organizacyjne, obszar zainteresowania, ale przede wszystkim ma zachęcić do włączenia się w budowę doskonałego wizerunku polskich informatyków. Podczas spotkania zostaną także omówione dwie szczególnie ciekawe inicjatywy prezentowane w ramach hubu informacyjnego. Michał Glet opowie o rozwiązaniu Secret Chats Protocol, a Bartosz Loba przedstawi organizację Forum Cyfrowego ONZ w Katowicach.

Spotkanie zostanie przeprowadzone za pośrednictwem platformy Webex – uczestnicy powinni logować się na stronie https://zg-pti.webex.com/zg-pti/onstage/g.php?MTID=ee1fd35825c546a8be1d4fa92e02b8ec7  kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Oddziału Mazowieckiego.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów