Strona głównaKomisja ds. Jakości

Komisja ds. Jakości

Podstawowym celem Komisji jest monitoring i doskonalenie systemu Standardów Zapewnienia Jakości (QAS – Quality Assurance Standards). Standardy opracowane przez fundację ECDL są częścią umowy licencyjnej między ICDL Fundation Ltd. a PTI.

ZAKRES PRACY KOMISJI DS. JAKOŚCI

Podstawowym celem Komisji jest monitoring i doskonalenie systemu Standardów Zapewnienia Jakości (QAS – Quality Assurance Standards). Standardy opracowane przez fundację ECDL są częścią umowy licencyjnej między ECDL Fundation Ltd. a PTI. Komisja Jakości kształtuje politykę jakości procesów certyfikacji oraz określa zmiany wymagań jakościowych w stosunku do podmiotów realizujących procedury ECDL w Polsce. Ściśle współpracuje z Ogólnopolskim Koordynatorem ECDL. Komisja powołuje ekspertów, którzy wykonują cykliczne audyty w Centrach i Laboratoriach ECDL wg opracowanych procedur zgodnych z systemem Standardów Zapewnienia Jakości. Pozytywny wynik audytu jest podstawą uzyskania akredytacji Centrum i Laboratoriów. Egzaminy ECDL w Polsce, mogą prowadzić tylko Laboratoria, które uzyskały akredytację Komisji Jakości ECDL.

W 2016 wprowadzono zmiany w procedurach akredytacji zgodne z wymaganiami PARP w zakresie procedur kontroli jakości, badania satysfakcji klientów i metod rozwiązywania problemów w kontakcie z klientami. Akredytacja Centrów ECDL jest na liście certyfikatów/akredytacji potwierdzających wymagania jakościowe dla podmiotów rejestrujących się w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

SYSTEM AKREDYDACJI

Centra egzaminacyjne i laboratoria akredytują się poprzez system znajdujący się pod adresem https://eecdl.pl.

W sprawach związanych z akredytacją należy bezpośrednio kontaktować się z Jolantą Bargiel (Głównym Specjalistą ds. Kontroli Jakości) – jolanta.bargiel@pti.org.pl.

SKŁAD KOMISJI DS. JAKOŚCI

  • Barbara Królikowska – przewodnicząca
  • Marcin Giżycki
  • Robert Pękala
  • Lidia Rutkowska
  • Zenon Sosnowski
  • Urszula Staszak
  • Jacek Staworzyński