Konferencja „Działalność w zakresie Cyberbezpieczeństwa: Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne” już 7 sierpnia!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. „Działalność w zakresie Cyberbezpieczeństwa: Aspekty prawne, organizacyjne i techniczne”, która odbędzie się 7 sierpnia 2020 roku w godzinach 10.00-14.00.

Wydarzenie organizowane jest przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zgodnie z przyjętym planem pracy Komitetu ds. Rozwiązań Legislacyjnych.

Konferencja odbędzie się na platformie komunikacyjnej MS Teams.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_M2YyZDkwOTctYzI3Mi00MWFjLThiZDMtNzg5MTJmYzI0NTE4%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252227764cae-3b27-403e-baf2-c133f23f2d10%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522dd8728d7-d26d-4ffb-93b0-58eac72e6fa7%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9a238b4c-771a-4c7a-acdb-fda75dae9791&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Spotkanie będzie nagrywane do celów dokumentacyjnych i merytorycznych Rady.

Szczegóły konferencji naukowej znajdują się w załączonym programie.

Program konferencji 7.08.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Maciejem Wnuk: maciej.wnuk@piit.org.pl