Strona głównaAktualnościKonferencja "Inteligentna energetyka"

Konferencja „Inteligentna energetyka”

-

Tegoroczna edycja Konferencji „Inteligentna Energetyka” odbędzie się 6 grudnia pod hasłem „Cyber(NIE)bezpieczeństwo polskiej energetyki – fakty czy mity?”. Wydarzenie zostało objęte patronatem PTI.

To konferencja specjalistyczna, przeznaczona dla firm sektora energetycznego, a jej celem jest wywołanie dialogu rynkowego. Organizatorzy planują także wypracowanie rekomendacji dotyczących cyberbezpieczeństwa dla firm energetycznych podczas ostatniego, podsumowującego panelu obrad. Weźmie w nim udział m.in. Prezes PTI Wiesław Paluszyński.

Poruszana tematyka będzie uwzględniała m.in:

● regulacje prawne dotyczące cyberbezpieczeństwa, w tym: Critical Entities Resilience Directive (CER), Digital Operational Resilience Act (DORA), Network and Information Systems Directive 2 (NIS2), Artificial Intelligence Act (AI Act), nowelizacja Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC)
● stan obecny cyberbezpieczeństwa energetyki w Polsce i UE
● cyber-BHP w energetyce
● zasoby kadrowe i ich odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków związanych z cyberbezpieczeństwem
● cyberbezpieczeństwo wytwórców energii
● cyberbezpieczeństwo OSP i OSD
● cyberbezpieczeństwo systemów łączności dla energetyki

 

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów