Aktualności Konferencja LEKSYKON CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Konferencja LEKSYKON CYBERBEZPIECZEŃSTWA

-

Zapraszamy na konferencję LEKSYKON CYBERBEZPIECZEŃSTWA, która odbędzie się już jutro w formule zdalnej. Obrady trwać będą od godz. 10 do 13.

Organizatorami wydarzenia są:  Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Nad merytoryką i logistyką czuwa Komitet ds. Rozwiązań Legislacyjnych Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Osoby, które chcą wziąć udział w obradach powinny zgłaszać swoje uczestnictwo na adres mailowy Rady: rada.telekomunikacja@pti.org.pl

 

Program konferencji

Sesja 1 – Pojęcie cyberbezpieczeństwa w naukach prawnych i pozaprawnych
Znaczenie prawne cyberbezpieczeństwa – dr A. Mednis UW
Cyberbezpieczeństwo a cybernetyka –pułapki pojęciowe -prof. B. Szafrański WAT
Dyskusja

Sesja 2 – Definicje prawne związane z krajowym systemem cyberbezpieczeństwa
Słowniki w wielopoziomowej regulacji – prof. G. Szpor
Funkcje Ministra Cyfryzacji w zakresie cyberbezpieczeństwa – K. Radomiński UKSW
Dyskusja

Sesja 3 – Pojęcia związane z cyberprzestępczością
Pojęcie cyberprzestępczości – dr inż. A. Gryszczyńska UKSW
Problemy definicyjne ataków i złośliwego oprogramowania – prof. Jerzy Kosiński AMW
Pojęcie dokumentu elektronicznego – dr K. Czaplicki UKSW
Dyskusja

Sesja – 4 Terminy z zakresu cyberbezpieczeństwa w normalizacji
Terminologia w normalizacji -prof. B. Fischer UP
Bezpieczeństwo informacyjne jako pojęcie z zakresu cyberbezpieczeństwa – dr inż. K. Świtała UKSW
Zarządzanie ryzykiem standardy i regulacje – aud. E. Marzec, UKSW
Dyskusja

Sesja – 5 Pojęcia kompetencji, kwalifikacji, wiedzy i umiejętności a cyberbezpieczeństwo
Niejednoznaczność pojęcia kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa – prof. M. Ganczar, KUL
Definicje kwalifikacji wiedzy i umiejętności – Mateusz Panowicz IBE
Dyskusja

Sesja – 6 Koncepcja „Leksykonu cyberbezpieczeństwa”
Publikacje w działalności Rad Sektorowych i PTI – Beata Ostrowska, Wiceprezes PTI
Problemy terminologiczne a zapewnianie cyberbezpieczeństwa – Paweł Wiszniewski BBN
Projekt opracowania Leksykonu cyberbezpieczeństwa – Grażyna Szpor
Dyskusja

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -POWR.02.12.00-00-SR03/18

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast