Aktualności Konferencja ws. Przyszłości Europy

Konferencja ws. Przyszłości Europy

-

Władze UE zdecydowały o organizacji konferencji poświęconej przyszłości naszego kontynentu. Odbędzie się ona 9 maja 2021 r. w tzw. Dniu Europy. Tematyka obrad obejmie m.in. ekologię i zmiany klimatu, sprawy związane z polityka zdrowotną, zatrudnieniem, rozwojem gospodarki, transformacją cyfrową i edukacją. Organizatorzy planują także przedyskutować międzynarodową rolę Unii oraz kwestie praworządności i demokracji. Głównej konferencji zaplanowanej na 9 maja mają towarzyszyć seminaria, debaty i spotkania organizowane lokalnie.

Wszelkie informacje na temat tej inicjatywy można znaleźć na platformie https://futureu.europa.eu/. Tam też prowadzone będą konsultacje w sprawach objętych tematyką obrad. Platforma oferuje również narzędzia informatyczne dla organizatorów wydarzeń krajowych, dzięki którym będą mogli promować swoje inicjatywy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Dodatkowo umożliwi obywatelom i innym interesariuszom wyszukiwanie wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast