Strona głównaKonferencje i seminaria

konferencje organizowane cyklicznie

FedCSIS

Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy

Międzynarodowa, Multidyscyplinarna konferencja proponuje słuchaczom kilka równoległych ścieżek tematycznych, dotyczących m.in.: sztucznej inteligencji (AI), internetu rzeczy (IoT), analizy danych,  kryptografii, przetwarzania języka naturalnego, multimediów.

Konferencja z okazji ŚDSI

Światowego Dnia Społeczeństwa informacyjnego

Od kliku lat prezentujemy nową, merytoryczną formułę konferencji z okazji ŚDSI. Omawiamy na niej najnowsze i najbardziej istotne technologie dla rozwoju gospodarczego i społecznego. W 2023 roku skupiamy się na wyzwaniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Informatyka w Zarządzaniu

Konferencja dla ekonomistów i biznesu

Konferencja pozwala na spotkanie pracowników nauki i z biznesu z Polski oraz zaproszonych badaczy ośrodków zagranicznych specjalizujących się w informatyce ekonomicznej.

TERW

Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i  reprezentacji wiedzy, w szczególności z zakresu nauk medycznych i społecznych.

KKIO

Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania

KKIO ma na celu stymulowanie badań i promocję współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi, biznesowymi oraz przedstawicielami administracji. W 2023 roku odbywa się w ramach FedCSIS.

Informatyka w Edukacji

Konferencja dla ekonomistów i biznesu

Konferencja wspiera rozwój kształcenia informatycznego w Polsce., które wpływa na rozwój kluczowych kompetencji społecznych, podnosi poziom świadomości i rozumienia współczesnego świata oraz przygotowuje do bezpiecznego poruszania się w sieci.

Informacje o konferencjach

Cyfrowa Ewolucja: Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość Edukacji Informatycznej

Pierwszy panel, prowadzony przez dr inż. Mariana Bubaka, dyrektora d/s naukowych Sano Centre, wiceprezesa d/s naukowych PTI, przyniósł głęboką refleksję nad rolą sztucznej inteligencji w edukacji. Uczestnicy, tacy...

Cyberbezpieczeństwo dla szkół wyższych – konferencja

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI SZKÓŁ WYŻSZYCH NA CYBERATAKI PRZEZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH” organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie...

Sano Science Day

Sano Centre for Computational Medicine zaprasza zainteresowanych medycyną obliczeniową do oglądania transmisji z Sano Science Day we środę 29 listopada 2023 od godz. 09.00...

WIELCY POLACY W IT. Jak promować i chronić dorobek intelektualny?

Zapraszamy na pierwszy webinar w nowym roku akademickim z cyklu „Prezes PTI zaprasza…”. Tym razem mówić będziemy o wybitnych Polakach, którzy mają na koncie...

Sympozjum o informatyce kwantowej

Zapraszamy 24 listopada 2023 (piątek) na sympozjum w formie hybrydowej pt. WORKSHOP ON QUANTUM HARDWARE-SOFTWARE SYSTEMS (QHSS 2023). Obrady potrwają od godz. 13:00 do...