Rada Naukowa - Aktualności Konkurs na Najlepszą Informatyczną Książkę Roku 2020 rozstrzygnięty

Konkurs na Najlepszą Informatyczną Książkę Roku 2020 rozstrzygnięty

-

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2020 roku na swoim posiedzeniu 27 maja 2020 r. dokonała wyboru laureatów tegorocznej edycji.

W kategorii podręczników i książek popularnonaukowych nagrodę główną przyznano pozycji „Praktyczne uczenie maszynowe” autorstwa Marcina Szeligi, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Przyznano dwa wyróżnienia, dla pozycji: „Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeń C++14/17” autorstwa Jerzego Grębosza, wydanej przez Wydawnictwo Helion, oraz „Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania” pod red. Stanisława Wryczy i Jacka Maślankowskiego, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN.W kategorii książek naukowych nie przyznano nagrody głównej. Przyznano natomiast wyróżnienie, dla pozycji: „Cyfrowe Państwo. Uwarunkowania i perspektywy” autorstwa Marcina Kowalczyka, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dodatkowo, nie mogąc nagrodzić w Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego książki wydanej przez to samo Towarzystwo, a jednocześnie mając na uwadze niezwykłe znaczenie tej publikacji dla polskiej informatyki, Kapituła zadecydowała o uhonorowaniu Dyplomem Uznania pozycji „Polska Informatyka: Zarys historii” autorstwa Marka Hołyńskiego.

 

Nagrodzonym i wyróżnionym w tegorocznym Konkursie Autorom i Wydawcom serdecznie gratulujemy!

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast