Strona głównaAktualnościKonkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego (cyberbezpieczeństwo i kryptologia)

Konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego (cyberbezpieczeństwo i kryptologia)

-

Minister Obrony Narodowej ogłosił kolejną, IV edycję konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę  inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

I. na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską;

II. na najlepszą rozprawę doktorską.

Uczestnikami Konkursu w kategorii I mogą być osoby, które nie wcześniej niż dnia 1 października 2019 r., obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnikami Konkursu w kategorii II mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r., rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.

Złożone do konkursu prace mogą być przygotowane w języku polskim i po raz pierwszy – również w języku angielskim.

Autorzy prac powinni dokonać zgłoszenia do dnia 12 sierpnia 2022 r.  w formie papierowej lub elektronicznej. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie: www.cyber.mil.pl.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 50 000 zł.

 

Zachęcamy do udziału!

 

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów