Strona głównaAktualnościKonsultacje wniosku dotyczącego włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK

Konsultacje wniosku dotyczącego włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK

-

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych, działając na prośbę Ministra Cyfryzacji, prowadzi konsultacje wniosku dotyczącego włączenia kwalifikacji rynkowej „Monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych u podmiotów, które przetwarzają dane osobowe” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Wnioskodawcą jest Centrum Zarządzania Jakością INFOX z siedzibą w Krakowie, a sam wniosek dostępny jest w naszych zasobach.

Do udziału w konsultacjach zostały zaproszone nasze obie Sektorowe Rady ds. Kompetencji – Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Tworzymy wspólny zespół roboczy do wypracowania stanowiska w tej sprawie. Chcielibyśmy, aby w jego pracach wzięli również udział eksperci zewnętrzni. Zwracamy się zatem do Państwa z prośbą o nadsyłanie swoich uwag i opinii w sprawie wymienionego wniosku. Chcielibyśmy, aby został on poddany szerokiej ocenie przed przekazaniem stanowiska Rad do IBE. Prosimy o nadsyłanie Państwa propozycji ocen według załączonego formularza do poniedziałku 26 października na adres/y rada.informatyka@pti.org.pl lub rada.telekomunikacja@pti.org.pl. Osoby zainteresowane zaprosimy również na zdalne spotkanie zespołu roboczego, na którym przedyskutujemy ostateczną wersję opinii.

Chcielibyśmy także powołać stały, wspólny zespół roboczy do opiniowania kolejnych wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK. Zapraszamy Państwa do udziału w nim. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie deklaracji udziału w pracach takiego zespołu.

Z wyrazami uszanowania,

w imieniu Sektorowych Rad ds. Kompetencji – Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Andrzej Gontarz
specjalista ds. monitoringu rynku
w zespole Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Informatyka

Dariusz Chełstowski
specjalista ds. monitoringu rynku
w zespole Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów