Ogólne dane kontaktowe

Polskie Towarzystwo Informatyczne 

ul.Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel: +48 22 838 47 05
mail: pti@pti.org.pl

NIP: 5220002038
REGON: 001236905
KRS: 0000043879

Kontakt do biura Zarządu Głównego

Dyrektor Generalna BZG

Katarzyna Jędryka tel: +48 501 074 288 mail: katarzyna.jedryka@pti.org.pl

Kontakty do Pracowników biura ZG 

znajdują się na podstronie

Zgłaszanie problemów informatycznych

Infosoftware
tel: 503 040 077
mail: serwis@pti.org.pl

Księgowość

AMP Finanse
mail: ksiegowosc@pti.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Adam Wieczorek
tel: +48 694 606 958
mail: iod@pti.org.pl

 

Kontakt do jednostek gospodarczych

Polskie Biuro ECDL

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel: +48 22 636 18 47, +48 22 887 31 46
mail:biuro@ecdl.pl
www: https://ecdl.pl

Centrum Certyfikacji Kompetencji i Potwierdzenia Kwalifikacji

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
Dyrektor CCKiPK
Bogusław Dębski
tel: +48 510 105 160
mail: boguslaw.debski@pti.org.pl

Komisja ds. Jakości 

Jolanta Bargiel
Główny specjalista ds. Komisji Jakości i administracyjno-biurowych
tel: +48 609 469 946
mail: jolanta.bargiel@pti.org.pl
www: https://eecdl.pl

Izba Rzeczoznawców

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel:+48 22 838 47 05,
+48 601 321 459
mail: ir@pti.org.pl
www: https://ir.pti.org.pl

Kontakt do Rad Sektorowych

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka

Polskie Towarzystwo Informatyczne ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszaw
tel: +48 22 838 47 05
mail: rada.informatyka@pti.org.pl
www: https://srit.radasektorowa.pl/

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
Polskie Towarzystwo Informatyczne
ul. Solec 38 lok. 103 00-394 Warszawa
tel.: 22 838 47 05
mail: rada.telekomunikacja@pti.org.pl
www: https://srtcb.radasektorowa.pl/

Kontakt do władz

Zarząd Główny

Rada Naukowa

Główna Komisja Rewizyjna

  • Ewa Szymala – przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej
    ewa.szymala@pti.org.pl
  • Robert Milewski – zastępca przewodniczącej Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Jacek Pulwarski – sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej, jacek.pulwarski@pti.org.pl

Główny Sąd Koleżeński

  • Marek Hołyński – przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, marek.holynski@pti.org.pl
  • Barbara Królikowska –  zastępca przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego

Kontakt do oddziałów i sekcji

Oddziały

Sekcje