Strona głównaAktualnościKwalifikacja „Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy”

Kwalifikacja „Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy”

-

Zgłoszona przez PTI kwalifikacja „Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy” (CUK-PP) została wpisana do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji w tej sprawie opublikowano w Monitorze Polskim z 28 sierpnia. Procedowanie zgłoszenia trwało od września 2016 roku. Była to jedna z pierwszych zgłoszonych kwalifikacji w ogóle i pierwsza, dla której ministrem właściwym jest Minister Cyfryzacji – przecieraliśmy więc szlaki i dlatego trwało to tyle czasu (ustawa zakłada maksymalnie 4 miesiące).

Polska od kilku lat wdraża Zintegrowany System Kwalifikacji, którego Rejestr jest elementem. Jest on oparty na Krajowych Ramach Kwalifikacji, a te z kolei bazują na Europejskich Ramach Kwalifikacji. Celem- do osiągnięcia za parę lat – jest umożliwienie pracodawcom rozeznania w tym, jakie kwalifikacje dostępne są na rynku i czego mogą spodziewać się po pracowniku (czy kandydacie), który daną kwalifikację posiada. Z drugiej strony ma to pomóc osobom wchodzącym czy powracającym na rynek pracy w zorientowaniu się, jakie kwalifikacje są dostępne oraz co trzeba wiedzieć i umieć, żeby o takie kwalifikacje się starać. Rejestr umożliwi także porównanie umiejętności absolwentów szkół i pracowników z różnych krajów unijnych.

ECDL BASE jest szczególnym przypadkiem kwalifikacji CUK-PP, w związku z tym będziemy mogli przyszłym posiadaczom certyfikatu ECDL-owego wydawać także certyfikat CUK-PP z logo i oznaczeniem poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ustawa zakłada, że kwalifikacje wpisane do Rejestru stają się dobrem publicznym, a ECDL oczywiście taki być nie może, bo ma swojego właściciela – Fundację ECDL. Stąd w rejestrze nie mogła się znaleźć bezpośrednio kwalifikacja ECDL BASE. Relacja między CUK-PP a ECDL BASE jest mniej więcej taka, jak między dyplomem ukończenia studiów na kierunku informatyka a konkretnym dyplomem np. MIT czy Stanforda.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów