Aktualności Laureaci Listy 100 w 2020 r.

Laureaci Listy 100 w 2020 r.

-

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce w 2017 roku zdecydowało o corocznym ogłaszaniu listy 100 osób, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniają się do rozwoju świadomości cyfrowej oraz kompetencji pozwalających na skuteczne tworzenie i wykorzystywanie technologii cyfrowej. 18 grudnia 2020 r. podczas zdalnego seminarium ogłoszona została czwarta edycja – Lista 100 ‘2020.

W uroczystości poza nominującymi i nominowanymi uczestniczyli z wystąpieniami oraz gratulacjami minister Marek Zagórski odpowiedzialny w KPRM za zagadnienia cyfryzacji, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Wiesław Paluszyński oraz reprezentujący Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie pan Filip Skawiński. Wszyscy występujący zwracali uwagę na wyjątkowość 2020 roku oraz znaczenie kompetencji cyfrowych w dobie pandemii. Zmienia się nasza rzeczywistość i będzie to zmiana trwała. Stąd zaangażowanie w kreowaniu nowych postaw i umiejętności stało się niezwykle ważne.

O szansach edukacyjnych w kontekście aktualnych potrzeb, planie Tarczy Edukacyjnej czyli pakiecie rozwiązań dla edukacji mówiła Anna Beata Kwiatkowska, członek Rady ds. Edukacji Informatycznej MEN i Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI. Zwróciła także uwagę na środki nowej perspektywy finansowej UE i jeden z ich priorytetów dotyczący wsparcia rozwoju cyfrowego.

Nominacji do listy dokonują laureaci wcześniejszych edycji oraz partnerzy SPRUC  –  doświadczeni eksperci, praktycy w działaniach na rzecz upowszechniania partycypacji cyfrowej, osoby które potrafią ocenić i docenić osiągnięcia. Stąd uznanie tego środowiska ma najwyższy wymiar. Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła Listy 100. W tej edycji wybierano spośród 169 zgłoszeń.

Zestawienia porównawcze kolejnych edycji listy dokonała, tradycyjnie już Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim.

Listę zaprezentowali Ewa Krupa, członek dyrekcji Orange Polska oraz Włodzimierz Marciński przewodniczący Kapituły Listy 100 oraz rady programowej SPRUC, były Lider Cyfryzacji w Polsce.

Lista 100 ‘2020 dostępna jest pod adresem http://umiejetnoscicyfrowe.pl/lista-100/lista-100-2020/.  Cieszymy się, że wśród nagrodzonych znaleźli się także członkowie PTI: Prof. Jan Madey (Członek Honorowy PTI), Anna Beata Kwiatkowska (Oddział Kujawsko-Pomorski), Danuta Morańska (Oddział Górnośląski), Zdzisław Nowakowski (Oddział Podkarpacki), Karol Przybyszewski (Oddział Białostocki), Kamil Sitarski (Oddział Mazowiecki) oraz Sławomir Smugowski (Oddział Górnośląski). Wszyscy nagrodzeni mogą skorzystać z nakładki na zdjęcie profilowe na Facebooku „Lista 100 2020”, którą przygotowała Iwona Brzóska-Złotnicka.

W podsumowaniu, przewodniczący Kapituły, poza gratulacjami zaapelował o wzajemne wspieranie się oraz współpracę nie tylko osób nominowanych, ale wszystkich, którzy rozumieją wyzwania stojące przed światem zawładniętym przez cyfrowe technologie. Chcąc uzyskać efekty w skali niezbędnej dla Polski potrzebna jest racjonalna współpraca oraz dobrze wytyczone cele.

Specjalne podziękowania zostały skierowane do niezawodnych partnerów SPRUC – Fundacji Orange, Instytutu Spraw Publicznych, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Przedstawicielstwa KE w Warszawie.

Kolejnym, ważnym wydarzeniem przygotowywanym wspólnie przez partnerów SPRUC będzie konferencja Umiejętności cyfrowe.pl planowana w początku 2021 roku.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast