70-lecieŁódzka konferencja “Od matematyki do informatyki. 1948-2018” już za nami

Łódzka konferencja “Od matematyki do informatyki. 1948-2018” już za nami

-

3 października 2018 r. odbyła się konferencja pn. „Od matematyki do informatyki. 1948-2018”. Zorganizowało ją Województwo Łódzkie wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego SA, w ramach obchodów 70-lecia polskiej informatyki. Wydarzenie to zostało wpisane w ramy programowe ogólnopolskich obchodów jubileuszu.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście i licznie zgromadzeni uczestnicy, których powitała pani Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Wśród zaproszonych prelegentów wymienić należy przede wszystkim:

 • Włodzimierza Marcińskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego reprezentującego także Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych,
 • Roberta Banasiaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddziału Łódzkiego,
 • Jacka Orłowskiego, redaktora naczelnego redakcji IT w Administracji,
 • Profesora Mariana Niedźwiedzińskiego, przedstawiciela Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej,
 • Profesora Dominika Sankowskiego, przedstawiciela Instytutu Ekonomik Stosowanych i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Pawła Brauna, dyrektora Biblioteki Miejskiej w Łodzi,
 • Mariusza Feszlera, zastępcę dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 • Macieja Bułkowskiego, dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 • Przemysława Kukielińskiego, przedstawiciela Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 • Łukasza Śwituniaka, przedstawiciela Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 • Krzysztofa Błaszczyka, reprezentanta Powiatu Łowickiego a jednocześnie niezwykłego nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łowiczu wraz z członkami Szkolnego Koła Robotyki „Robotomaniacy z Blichu”.

Szczególnie gorąco został powitany gość honorowy konferencji profesor Edward Kącki związany z regionem łódzkim od 1945 roku. Jego olbrzymi dorobek naukowy wpisuje się w historię rozwoju informatyki polskiej, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji. Przez wiele lat był dydaktykiem na łódzkich uczelniach. Jest promotorem 37 prac doktorskich, autorem lub współautorem prawie 300 artykułów naukowych oraz 22 książek (w tym 7 monografii). Profesor Edward Kącki rozpoczął konferencję od krótkiego wystąpienia na temat swojego dorobku, co spotkało się z wielkim uznaniem zebranych.

W części oficjalnej Województwo Łódzkie uhonorowało profesora Edwarda Kąckiego upominkiem i bukietem kwiatów. Prezes PTI Włodzimierz Marciński wręczył Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki osobom szczególnie zasłużonym z regiony – w tym także profesorowi Edwardowi Kąckiemu, a także Marianowi Niedźwiedzińskiemu i Dominikowi Sankowskiemu. W kategorii instytucjonalnej statuetka trafiła do Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego; odebrał ją Krzysztof Stefaniak – p. o. Zastępcy Dyrektora tej jednostki.

Prezentacją „Rys historyczny – i nie tylko” Prezes PTI Włodzimierz Marciński rozpoczął merytoryczną część konferencji. Kolejne prezentacje wygłosili: Przemysław Kukieliński („Cyfryzacja UMWŁ”), Paweł Braun (przyszłość bibliotek łódzkich), Jacek Orłowski („E-administracja w Polsce: fakty, mity i kierunki rozwoju wg dokumentów i badań”), Łukasz Śwituniak („Informatyka w służbie Łódzkiego, czyli jak Promuje Łódzkie w Internecie”), Mariusz Feszler („Rozwój e-usług publicznych w woj. podlaskim”) oraz Maciej Bułkowski („Działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie związane z rozwojem kompetencji cyfrowych”).

Po prezentacjach młodzież ze Szkolnego Koła Robotyki “Robotomaniacy z Blichu” przedstawiła uczestnikom konferencji swoje roboty. Wszyscy zebrani podeszli do przygotowanego podestu i z wielkim zaciekawieniem oglądali poruszające się maszyny, mogli także pobawić się nimi. Na zakończenie Robotomaniacy otrzymali upominki od Województwa Łódzkiego.

Konferencja zamknięta została została krótkim podsumowaniem, które wygłosiła Sylwia Karolak-Marcinkowska – pracownik Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Spotkanie pracowników ERY

W gościnnych murach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się dzisiaj (6 marca) spotkanie byłych pracowników Zakładów „ERA”, w których wytwarzano m.in....

„Polska informatyka: zarys historii” w Plus Minus „Rzeczpospolitej”

Miło nam poinformować, że publikacja autorstwa wiceprezesa PTI Marka Hołyńskiego pt. „Polska informatyka: zarys historii” otrzymała bardzo pozytywną recenzję w dodatku Plus Minus „Rzeczpospolitej”....