Strona głównaAktualnościMateriały z KKIO 2021 opublikowane w "Computing and Informatics"

Materiały z KKIO 2021 opublikowane w „Computing and Informatics”

-

Numer 4/2021 czasopisma „Computing and Informatics” z wybranymi artykułami z KKIO 2021 został opublikowany on-line i jest dostępny pod adresemhttps://cai.type.sk/content/.

We wstępie do czasopisma sporo miejsca poświecono Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu oraz samej konferencji KKIO. Materiał zamykający wydanie przedstawia nagrodzone prace inżynierskie.

Artykuły prelegentów pogrupowano zgodnie z głównymi ścieżkami konferencji:

  • Software Engineering Processes, Practices, Methods, and Tools;
  • Software Engineering for Particle Physics;
  • Software Engineering for Computational Medicine;
  • Software Engineering for Network Services and Clouds;
  • Software Engineering for Quantum Computing.

<span”>Zapraszamy do lektury!

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów