AktualnościMłodzi Mistrzowie ponownie nagrodzeni!

Młodzi Mistrzowie ponownie nagrodzeni!

-

Rozdano nagrody Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów, organizowanego w ramach XXVIII Forum Teleinformatyki. Uroczystość odbyła się 27 stycznia w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem konkursu jest wyłanianie i nagradzanie ciekawych projektów z szeroko rozumianej tematyki cyfryzacji, przygotowywanych przez studentów, koła naukowe lub niezależne zespoły uczelniane. Projekty młodych adeptów informatyki uwzględniają zwykle najbardziej obecnie nośne technologie i zagadnienia, mające wpływ na przyszłości gospodarki, państwa i nas, obywateli.

Forum Teleinformatyki przyświecają słowa Einsteina „Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie”. Do tego przesłania odnosi się także nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego nazwana „Poza horyzont”. Wyróżniamy prace o największej śmiałości podejścia do trudnego i nieoczywistego problemu. Tegoroczną nagrodę otrzymali studenci Politechniki Warszawskiej – Kajetan Rachwała oraz Przemysław Hołda za pracę „System symulacji społecznych oparty na środowisku wieloagentowym”. Dyplom uznania za wsparcie naukowe nagrodzonej pracy trafił do prof. Marii Ganzhy.

Członek Zarządu PTI Włodzimierz Marciński wręcza nagrodę w kategorii „Poza horyzont” Kajetanowi Rachwałowi i Przemysławowi Hołdzie oraz opiekunowi naukowemu zespołu – prof. Marii Ganzhie.

Nagrodę Główną Rady Programowej Forum Teleinformatyki oraz Oddziału Mazowieckiego PTI, fundującego voucher na konferencje FedCSIS, zdobył Bartosz Puszkarski za pracę „Klasyfikacja schorzeń serca z wykorzystaniem rekurencyjnych sieci neuronowych na podstawie sygnału EKG”. Wyróżnieniem specjalnym Rada Programowa i Oddział Mazowiecki nagrodzili Pawła Nosażewskiego za pracę „Symulator maszyny Turinga do zastosowań dydaktycznych”.

prof. Maria Ganzha, Prezes Oddziału Mazowieckiego PTI, była nie tylko laureatką, ale także osobą wręczającą nagrodę. Na zdjęciu powyżej przekazuje voucher na konferencje FedCSIS Bartoszowi Puszkarskiemu.

Spotkanie pracowników ERY

W gościnnych murach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło się dzisiaj (6 marca) spotkanie byłych pracowników Zakładów „ERA”, w których wytwarzano m.in....

„Polska informatyka: zarys historii” w Plus Minus „Rzeczpospolitej”

Miło nam poinformować, że publikacja autorstwa wiceprezesa PTI Marka Hołyńskiego pt. „Polska informatyka: zarys historii” otrzymała bardzo pozytywną recenzję w dodatku Plus Minus „Rzeczpospolitej”....