Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

Celem przyznawania Nagrody jest m.in.:

  • uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej
    i popularyzacji informatyki na terenie woj. podlaskiego,
  • promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacja informatyki.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

  • Indywidualna – za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce;
  • Instytucjonalna – za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki
     i e-edukacji.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:

  • Instytucje edukacyjne działające na Podlasiu;
  • Grupy członków OPdl PTI (co najmniej 5 osób w grupie).

Zachęcamy do wskazania wyróżniających się nauczycieli, trenerów lub instytucji edukacyjnych Podlasia jako kandydatów do Nagrody Edukacyjnej OPPTINE.

Wręczenie Nagród nastąpi 19.10.2019r. podczas konferencji EduInnowacje.

Regulamin, bieżące informacje  oraz formularz zgłoszeniowy są zamieszczane na stronie Nagrody http://opptine.babicz.info, stronie www oraz profilu na FB Oddziału Podlaskiego PTI.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 30.09.2019r.

Z przyjemnością udzielę dodatkowych informacji o Nagrodzie – proszę o kontakt mailowy na adres zdzislaw@babicz.info.

Zdzisław Babicz
Wiceprezes Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI