Strona głównaAktualnościNagroda im. Lipskiego - wkrótce upływa termin zgłoszeń

Nagroda im. Lipskiego – wkrótce upływa termin zgłoszeń

-

30 kwietnia upływa termin nadsyłania zgłoszeń w prestiżowym Konkursie na Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Patron nagrody to wybitny polski informatyk (jeden z założycieli PTI), który zmarł przedwcześnie w 1985 r. Dla uczczenia jego pamięci powołano konkurs, który ma nagrodzić innych wyróżniających się młodych informatyków.

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które dnia 31 grudnia 2020 roku nie
przekroczyły 30. roku życia (przy czym granica ta ulega
przedłużeniu o czas jaki osoba zgłaszana do konkursu przebywała przed
ukończeniem 30 roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach
urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie
wychowawczym) i w dniu 30 kwietnia 2021 roku
spełniają jeden z następujących warunków:
* są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole
wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych
jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub
* otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub
instytucji w ciągu poprzednich 24 miesięcy.

Polskie Towarzystwo Informatyczne – podobnie jak w latach ubiegłych – jest sponsorem instytucjonalnym Nagrody. Zachęcamy do zgłoszeń – wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/.

Najważniejsze informacje

Informacje z oddziałów