Nagroda Komitetu Informatyki PAN za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki

Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk ustanowił w 2016 roku doroczną Nagrodę im. Profesora Zdzisława Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki.

Profesor Zdzisław Pawlak należał do grona pionierów polskiej informatyki. W 1951 roku podjął pracę w słynnej Grupie Aparatów Matematycznych (GAM), jak to wtedy nazywano komputery. W świecie naukowym jest najbardziej znany jako twórca teorii zbiorów przybliżonych. Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i doktorem honoris causa Politechniki Poznańskiej. W roku ustanowienia przez Komitet Informatyki PAN nagrody jego imienia przypada 90. rocznica jego urodzin, 10 rocznica śmierci, oraz 25. rocznica wydania przez Kluwer Academic Publishers monografii „Rough sets: Theoretical Aspects of Reasoning about Data” (według Google Scholar doczekała się ona do 2016 r. ponad 10 tys. cytowań i stanowi przykład wybitnej monografii).

Zgłoszenia może dokonać jeden z autorów monografii lub członek Komitetu Informatyki PAN. Należy je przesłać na adres Sekretarza Komitetu w dniach od 1 do 30 września, począwszy od 2016 roku.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem Konkursu znajdują się na stronie głównej Komitetu Informatyki PAN.

http://ki.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=163&lang=pl