Nagrody OPPTINE 2019 wręczone!

Podczas regionalnej konferencji Podlaskie EDUInnowacje, 19.10, zostały wręczone Nagrody Edukacyjne Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nagroda Edukacyjna OPPTINE 2019 objęta była honorowym patronatem Marszałka Woj. Podlaskiego.

Pełne zestawienia laureatów i wyróżnionych.

Kategoria Indywidualna

Laureaci:

 • Dorota Mozyrska – Politechnika Białostocka
 • Wiesława Suchocka – IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Wyróżnienia:

 • Joanna Teresa Bagińska – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO
 • Arkadiusz Bogdan – Zespół Szkół w Niećkowie
 • Tomasz Kuźmierowski – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Sławomir Mruk – Szkoła Podstawowa w Kleszczelach
 • Paweł Tadejko  – Politechnika Białostocka

Kategoria instytucjonalna

Laureat:

 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP

Wyróżnienia:

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO
 • Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach
 • Technikum programistyczne INFOTECH
 • Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku

W załączeniu fotografie (autor Rafał Michałowski)

Fot. 1. Laureaci i wyróżnieni w kategorii indywidualnej. Od lewej. Wyróżnieni: Joanna Teresa Bagińska i Paweł Tadejko, Zdzisław Babicz – przewodniczący Jury, laureatka – Wiesława Suchocka

Fot. 2. Laureaci i wyróżnieni w kategorii indywidualnej. Od lewej. Laureatka Dorota Mozyrska, Wyróżnieni: Joanna Teresa Bagińska i Paweł Tadejko, Zdzisław Babicz – przewodniczący Jury, laureatka – Wiesława Suchocka

Fot. 3. Laureaci i wyróżnieni w kategorii instytucjonalnej: Laureaci – druga od lewej dyr. Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego – Agnieszka Aleksiejczuk, trzecia – Bożena Ignatowska

Nagrody wręczali:

Zdzisław Babicz, Krzysztof Cwalina – wiceprezesi Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Waldemar Grądzki – przewodniczący koła białostockiego PTI

Informacje o OPPTINE 2019 na stronie http://opptine.babicz.info oraz w profilu FB Oddziału Podlaskiego PTI – https://www.facebook.com/PTI-ODDZIA%C5%81-PODLASKI-300840630063182/


Zdzisław Babicz
wiceprezes Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego